fbpx
DRS ondersteunt project ‘Bun Funderi’

Secretaris-Generaal van de partij Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS), Ronald Grunberg, is zeer ingenomen met het pilotproject Bun Funderi, dat beoogt kinderen een goede start in het leven te geven.

“Namens de DRS wil ik de Regering en de Foundation for Human Development van mevrouw Leliën Ferrier feliciteren met dit initiatief. Wij spreken de hoop uit dat dit project op de juiste wijze wordt begeleid en dat de gemeenschap regelmatig wordt geïnformeerd over de vorderingen.”, zegt Grunberg.

De minder prettige ervaringen met o.a. het project Conditional Cash Transfer is een goed voorbeeld van hoe het niet zou moeten volgens Grunberg. In het project Conditional Cash Transfer werd USD 20 miljoen gestopt en de resultaten zijn jammer genoeg niet merkbaar in de samenleving. Ook is er nooit meer informatie verstrekt omtrent dit project.

Het project Bun Funderi richt zich op de eerste 1000 levensdagen van het kind. Dit is inderdaad een in vele opzichten bepalende periode in de ontwikkeling van het kind. Maar de ontwikkeling van de mens begint volgens DRS al negen maanden voor de geboorte. Het draait allemaal dus om verantwoord ouderschap.

DRS ondersteunt waar mogelijk graag het Bun Funderi project en alle initiatieven die beogen onze menselijke hulpbron fundamenteel en structureel te ontwikkelen.

“Wij spreken de hoop uit dat politici eindelijk zullen inzien dat het ministerie van Gezinszaken een niet langer te negeren noodzakelijkheid is voor onze samenleving. Dit laatste is ook aangegeven in ons verkiezingsprogramma als een van onze belangrijkste actiepunten”, aldus Grunberg.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.