fbpx
DRS herdenkt Internationale Dag van het Gezin

Vandaag 15 mei wordt voor de 22e keer de Internationale Dag van het Gezin herdacht.

Het thema voor deze herdenking is: Men in Charge? Gender Equality and Children’s Rights in Contemporary Families”.

Dit thema vraagt de aandacht van de internationale gemeenschap voor de rolverdeling tussen man en vrouw en de kinderrechten in moderne gezinnen. Ook in ons land wordt nog te vaak beweerd dat de man hoofd is van het gezin. En daarmee wordt meestal bedoeld dat de man ‘de baas’ is. Dit idee stamt uit de tijd dat de vrouw handelingsonbekwaam was. De man was kostwinner en hij bepaalde alles in het gezin. Die tijd hebben wij achter ons gelaten. In het moderne gezin zijn meestal man en vrouw kostwinner en gelijkwaardig.

In de visie van DRS kent een gezin geen baas. Man en vrouw dragen samen zorg voor wel en wee van het gezin, terwijl beide hun specifieke verantwoordelijkheden hebben. Binnen het gezin is het de vrouw die het gezin bestuurd. Zij organiseert het huishouden en zorgt ervoor dat alle gezinsleden goed verzorgd zijn.
De man is het fundament van het gezin. Hij draagt en schraagt het gezin. Het gezin moet op hem kunnen bouwen en vertrouwen.

Gezinnen waar de man (het fundament) ontbreekt en of zijn verantwoordelijkheden niet opneemt, lopen een verhoogd risico instabiel te worden.

Het is van het grootste belang dat gezinnen enerzijds worden begeleidt en ondersteund en anderzijds dat zij worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Zo werken wij aan sterke gezinnen. En sterke, stabiele gezinnen zijn een cruciale factor in de ontwikkeling van de factor mens.

In het kader het thema van dit gezinsjaar is het van belang dat wij nauwgezet onze wet- en regelgeving bestuderen en nagaan als er bepalingen zijn die de ene partner ondergeschikt maken aan de andere. En deze zo snel mogelijk herzien. Speciale aandacht moeten wij schenken aan gender rolverdeling die gebaseerd is op (culturele) tradities en gewoonten. Via voorlichtings- en bewustwordingsprogramma’s moeten verouderde opvattingen bestreden worden.

Een heel belangrijk punt vormt het toezicht op naleving van de kinderrechten. De kinderrechten zijn speciaal ontwikkeld als leidraad voor een gezonde en voorspoedige ontwikkeling van onze kinderen. Te veel van onze potentie aan menselijk kapitaal, belandt op het verkeerde pad. Dit moet drastisch worden omgebogen. Als land met een kleine bevolking kunnen wij ons niet permitteren om zoveel menselijk kapitaal verloren te laten gaan.

DRS gaat voor een kindvriendelijke samenleving waarin elk kind optimale ontplooiingskansen krijgt vanuit het eigen gezin met ondersteuning van de totale samenleving.

Vandaar dat wij op deze 22e herdenking van de dag van het gezin wederom de wens uitspreken dat ook Suriname spoedig overgaat tot instelling van een ministerie van gezinszaken om van daaruit een toegewijd gezinsbeleid te voeren.

DRS

Meer nieuws

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…