fbpx

DRS deelt bezorgdheid Monseigneur Choennie

De partij voor Duurzaam Rechtvaardig Samenleven (DRS) ondersteunt Bisschop Choennie in zijn verontwaardiging over het voorstel tot legalisatie van abortus. “Als gezinspartij zijn wij van mening dat er gedegen onderzoek moet komen naar de oorzaken van dit verschijnsel en effectieve maatregelen hiertegen, in plaats van te kiezen voor de weg van de minste weerstand door legalisering van abortus”, is de partij van mening.

“Als het door het geachte lid Waterberg genoemde cijfer van 10.000 gevallen per jaar juist is, moeten wij vaststellen dat er sprake is van een groot aantal ongewenste zwangerschappen jaarlijks. De oorzaken hiervan moeten goed worden onderzocht. Als er bijvoorbeeld sprake is van roekeloos seksueel gedrag, zal legalisatie het aantal abortussen alleen maar doen toenemen”.

Monseigneur Choennie is heel duidelijk in zijn stellingname: Abortus is moord! Wat het geachte lid Waterberg voorstelt is derhalve legalisatie van moord. Wij moeten daarom uiterst zorgvuldig en zeer genuanceerd met dit vraagstuk omgaan. Wij kunnen ons best voorstellen dat in zeer uitzonderlijke gevallen waarbij bijvoorbeeld het leven van moeder en of kind op het spel staan, er bijzondere regels gelden. Maar het kan nimmer worden toegestaan dat abortus als een normale bedoening wordt beschouwd, vervolgt de partij.

Bij de aanvang van deze regering is aangekondigd dat het ministerie van Sociale zaken een poot bij zou krijgen gericht op het gezin. Hier is een schone taak voor deze poot van het ministerie weggelegd.

DRS stelt voor:
– Voorlichting over onveilige seks en de mogelijke consequenties
– Voorlichting omtrent veilige en gezonde zwangerschappen
– Bewustwording van de verantwoordelijkheden van het ouderschap
– Maatregelen ter ondersteuning en bescherming van moeders en aanstaande moeders
– Maatregelen om illegale abortussen tegen te gaan
– Voorlichting over de gezondheids- en andere risico’s bij het plegen van illegale abortussen

De partij vindt dat deze maatregelen zinvoller en effectiever zijn om het verschijnsel abortus terug te dringen dan het legaliseren hiervan. “Wij hopen dat er in DNA en regering nog genoeg leden zijn met de juiste ethische normen en waarden en niet meegaan met hetgeen het lid Waterberg voorstelt”, aldus DRS.(GFC)

Overige berichten