fbpx

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien, is gesproken over het achterstallig onderhoud van natte infrastructuur in het district.
Door de vele neerslag de vorige week, ondervonden vele gebieden, zowel woon- als landbouwgebieden, wateroverlast. In verband met de komende regendagen is het dringend vereist dat infrastructuur van verschillende gebieden worden aangepakt m.n.:
– afkalving bij sluis van Freyburg (Bombaysluis)
– afkalving en verzakking West Calcutta
– verzakking van duikers van Tijgerkreek kanaal
– afkalving en verzakking bij Gorechtkreek
– afkalving en verzakking te Kanchenkreek
– Maholozing en Westpoldersluis
– dichtbegroeide drainagekanalen te Uitkijkpolder
Naast de vele neerslag in deze regenperiode, zorgen ook dichtbegroeide kanalen en aangetroffen rommel voor verstoppingen, waardoor het overtollige water niet verder kan stromen en/of wegtrekken. Hierdoor zullen niet alleen straten, woonerven en huizen onderwater staan, maar ook gebieden waar agrarische activiteiten worden ontplooid.
Zoals bekend is, voorziet het district Saramacca 40% van groenten en 60% van fruit in Suriname. Er zijn ruim 600 boeren actief in het district en het beplant areaal is gemiddeld 2500 ha aan fruit en groenten.
De verwachte schade bij het niet aanpakken van de bovengenoemde problemen, zal voor de agrarische sector enorm groot. Vele landbouwers zullen bij wateroverlast de aanplant van hun groenten, fruit en aardvruchten verliezen. Dit verlies zal als gevolg hebben dat de prijzen van de gewassen zullen stijgen, welke niet gewenst is in de huidige crisis situatie waarin wij als land nu bevinden.
Door het treffen van voorzorgsmaatregelen en herstelwerkzaamheden kan voorkomen dat door de harde regenbuien, landbouwgronden in de verschillende agrarische gebieden in het district onderwater lopen.
De minister van LVV heeft alle medewerking toegezegd om alles in het werk te stellen om samen met zijn werkarmen zoals SURZWAM en anderen de problemen in de gebieden aan te pakken.
Het districtscommissariaat Saramacca heeft toegezegd om met mankracht in te komen, mits materiaal ter beschikking gesteld zal worden voor het repareren van de verschillende sluisdeuren.
Het geregeld onderhouden van de kanalen in landbouwgebieden en wel landelijk is een van de taken van het ministerie.
Bij uitbraak van calamiteiten waar wateroverlast een groot probleem vormt, moeten de desbetreffende ministeries samenwerken, om zodoende de samenleving te kunnen dienen.
Debie geeft aan om spoedig een afspraak te maken met de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport om de problemen met haar te bespreken.

BEKIJK OOK
Eindexamens Mulo midden juli