fbpx

Drie vissersvaartuigen en vangst in beslag genomen door Kustwacht

GFC NIEUWSREDACTIE- De Kustwacht van Suriname heeft tijdens een reguliere vaarpatrouille op zee dit weekend drie vissersvaartuigen staande gehouden inzake overtreding van de Zeevisserij- en Vreemdelingenwet.

Tijdens controleactiviteiten is gebleken dat één Surinaams Kustvissersvaartuig (SK-vaartuig) vervallen documenten aan boord had en geen VMS-systeem.

Het vaartuig voldeed ook niet aan de vereiste van het hebben een kentekennummer en de inkerving van de naam van het vaartuig op het vaartuig.

Eén bevolkingsvisserijvaartuig (BV-vaartuig) verrichte werkzaamheden buiten zijn werkgebied en een SK-lijn vaartuig had geen documenten aan boord.

De vaartuigen en de vangsten zijn door de Kustwacht in beslag genomen en overgedragen aan het Korps Politie Suriname, Regio Oost voor verdere justitiële afhandeling.

OOK INTERESSANT
Evenwichtige uitvoering derde Decent Work Country Programme vereist

Visserij draagt naar schatting zo’n 5% bij aan het Bruto Binnenlands Product. Door het illegaal vissen zou dit percentage kunnen afnemen, wat minder overheidsinkomsten betekent.

Het is van belang dat er meer controle patrouilles zullen worden uitgevoerd voor, niet alleen tegen van illegale visserij, maar ook op de naleving van de toezicht op andere wetten die gelden voor het maritiem gebied van Suriname, waarover de Kustwacht van Suriname de verantwoordelijkheid draagt.