Dreiging sluiting One Stop Shop voor chronische ziekten

GFC NIEUWSREDACTIE- De One Stop Shop (OSS)wordt met onmiddellijke sluiting bedreigd.

Reden: gebrek aan financiële middelen voor de exploitatie ter realisering van haar doelstelling. Voor de Diabetes Vereniging Suriname (DVS), die een vereniging van “diabeten voor diabeten” is en ook een educatieve taak inzake preventie heeft, is dit een onacceptabele ontwikkeling.

De zorg in Suriname ondervindt al jaren uitdagingen, waardoor mensen met vooral een chronische ziekte zich vaak aan hun lot en/of niet gehoord of begrepen voelen.

In de afgelopen acht jaren heeft de OSS dit goed opgevangen. Vele diabetes mellitus patiënten hebben voor de jaarlijkse screening, voor de voetverzorging en voor de wondverzorging hun weg naar de OSS gevonden. Door de behandelingen en begeleiding zijn er vele amputaties voorkomen.

Te midden van de coronapandemie, waar gezondheidszorg aan mensen met een chronische ziekte, m.n. diabetes mellitus (DM), gestagneerd plaatsvindt is, heeft de OSS haar bestaansrecht zeker bewezen.

Het is zeer onverantwoord om deze voorziening te stagneren en/of sluiten. Zeker meenemende dat onderzoek uitwijst dat de DM problematiek groeit, m.n. onder de jongeren en onder de beroepsbevolking.

“Wij zijn positief ingestemd met het besluit van het Ministerie van Volksgezondheid om de salarissen voor de komende maanden uit te betalen en naar een hygiënischer werkruimte voor OSS uit te kijken. Echter denken wij dat dit probleem niet ad-hoc bekeken en opgelost moet worden,” schrijft het bestuur van DVS.

“Wij pleiten voor een duurzame oplossing en zijn beschikbaar om met het ministerie na te denken. Immers, wie kan beter dan een diabeet zelf de uitdagingen die de diabeet ondervindt beter uitdrukken en de behoeften aan zorg en dimensies daarbinnen uitleggen.”

“Wij doen een dringend beroep op de overheid, m.n. het ministerie van Volksgezondheid, de medische wereld, onze leden en sympathisanten, een ieder met een chronische ziekte die binnen de doelgroep van OSS valt; kortom de hele samenleving om zich uit te spreken voor het voort bestaan van dit belangrijke specialistisch instituut.”

Overige berichten