fbpx

"Draaideurcrimineel-systeem voorkomen met Nationaal Resocialisatieplan"

GFC NIEUWS- Minister Stuart Getrouw heeft de herziende versie van het Nationaal Resocialisatieplan 2020 overhandigt aan de directeuren van het ministerie van Justitie en Politie.
De herziening van het plan was noodzakelijk vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen en de waarborging van de rechtsbescherming en adequate veiligheid voor de gehele samenleving.
Het document is maandag door de Justitieminister overhandigt aan de directeur Operationele Diensten, Olton Helstone en de directeur Justitie, Marianne Chin A Fat.
Het doel van dit plan is om te voorkomen dat de gedetineerden na het uitzitten van hun straf terugkeren in de gevangenis.
Volgens Helstone is het erg belangrijk dat wij als land niet werken aan een draaideur crimineel systeem. “Het streven is erop gericht om met de uitvoering van het resocialisatieplan het recidivecijfer van ongeveer 45 % dat een stijgende trend vertoont, terug te dringen”.
Het Nationaal Resocialisatieplan is te rekenen vanaf 1 mei 2020 voor de periode van vijf jaren en dus tot 1 mei 2025.
Volgens de ministeriële beschikking moet het resocialisatieproces geschieden aan de hand van een daartoe ontwikkeld nationaal resocialisatieplan dat steeds voor een periode van vijf jaar door de minister van Justitie en Politie wordt vastgesteld.