fbpx

Dr Saramacca is politiek-bestuurlijke middenvelder

GFC NIEUWS- “U bent in uw district een middenvelder op politiek-bestuurlijk vlak. U neemt info over allerhande zaken bij de leden van de ressortraden, en u speelt ze door aan de districtscommissaris,” aldus minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling bij de beëdiging van 9 districtsraden (dr) in Saramacca.
Hij benadrukte daarmee hoe belangrijk de rol van de dr is. Na de beëdigingen heeft Dikan de voorzittershamer overhandigd aan fungerend voorzitter, Harnandan Guptar het oudste lid in jaren.
De bewindsman heeft de dr-leden die langs een indirecte verkiezing, op basis van het aantal gekozen rr-leden, hun zetel verkrijgen erop gewezen dat rol gepaard gaat met tal van verantwoordelijkheden. Het werk bestaat niet enkel uit het overbrengen van informatie vanuit de rr naar de dc, de dr moet namelijk ook oplossingen helpen zoeken voor problemen en suggesties aandragen hoe het district te ontwikkelen.
De raad is ook verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse districtsplannen en –begrotingen, een en ander op basis van de plannen die vanuit de hoorzittingen op ressortniveau zijn gemaakt door de rr-leden.
De dr-leden doen, aldus de minister, er goed aan om de hoorzittingen aan te grijpen om te leren hoe hun districtsgemeenschap in elkaar zit. Ze hebben overigens de plicht om in goed contact te staan met de burger en zich vooral te laten kennen.
De afgelopen decennia is landelijk erover geklaagd dat ‘niemand de dr-leden kent’. Net als in andere districten heeft minister Dikan de dr van Saramacca aangespoord om hun vergaderingen, plannen en overige activiteiten openbaar te maken. “Als de gemeenschap weet wat u doet, voelt zij beter deelgenoot en is er meer begrip. Doet u verslag in de krant van wat bespreekt op uw vergaderingen. Maakt gebruik van het Burger Informatie Centrum van uw district, wissel informatie uit met de gemeenschap,” aldus de minister.
Hij heeft ze ook op het hart gedrukt om de Wet Regionale Organen te bestuderen en ook kennis te nemen van de artikelen in de Grondwet, die betrekking hebben op hun functioneren. Saramacca heeft volgens de minister veel potentie, de dr heeft een verantwoordelijkheid om samen met de overige actoren die te benutten en het district tot volle wasdom te laten komen.
Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai heeft de nieuwbakken dr-leden opgeroepen de woorden van de minister ter harte te nemen en de verantwoordelijkheden te nemen die gepaard gaan met hun centrale rol als hoogste politiek-bestuurlijk orgaan in het district.