fbpx

Dr. Kodan: “Zorg aan zwangeren moet beter”

GFC NIEUWS- Op 17 december promoveerde dr. Lachmi Kodan, gynaecoloog/obstetricus en hoofd van de afdeling Gynaecologie/Verloskunde van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo met haar proefschrift “Maternal Mortality in Suriname – Implementation of Maternal Death Surveillance and response to reduce preventable maternal deaths” aan de Universiteit van Utrecht.
Samen met haar promoveerde ook dr. Kim Verschueren, aios Gynaecologie, op hetzelfde thema. Dr. Verschueren heeft vanaf haar periode als coassistent in Suriname, dr. Kodan bijgestaan.
Dr. Kodan wordt gedreven door haar overtuiging dat de zorg voor de zwangeren in Suriname beter kan. Zij heeft in eerste instantie gekeken naar de moedersterfte in Suriname in de periode 2010-2014 en de oorzaken daarvan. Zij heeft daarvoor gebruik gemaakt van maternale sterfte audits; een methode waarbij een groep van deskundigen gezamenlijk kijkt naar elke moedersterfte en de factoren die hebben bijgedragen aan het overlijden, in kaart brengt.
Op basis van de eerste gegevens heeft zij, ondersteund door haar opleider prof. Humphrey Kanhai, een traject ontwikkeld welke ervoor moest zorgen dat de zorg aan zwangeren in Suriname verbeterd werd. Met de steun van het Julius Center van de Universiteit van Utrecht werd een wetenschappelijk onderbouwd verbetertraject uitgezet. Zo werden internationale richtlijnen aangepast aan de Surinaamse setting in samenspraak met alle gynaecologen en verloskundigen. Vervolgens werden alle verloskundigen in Suriname getraind in het toepassen van deze richtlijnen.
De factoren die bijdroegen aan de maternale sterfte werden bijgehouden en de richtlijnen werden waar nodig ook weer aangepast.
Uit de bijgehouden gegevens bleek dat de moedersterfte in Suriname vanwege nabloedingen drastisch was gedaald in de periode 2015-2019 ten opzichte van de vorige periode. De totale moedersterfte daalde echter niet, maar dat heeft met factoren te maken, waar gezondheidswerkers vooralsnog minder invloed op hebben.
Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo feliciteert met trots dr. Lachmi Kodan die met haar onderzoek een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de gezondheidszorg in Suriname en met de toegepaste methode wellicht ook de gezondheidszorg elders ter wereld.
Dr. Kodan is vanaf 2003 in dienst van het AZP; eerst als arts en vanaf 2009 als gynaecoloog obstetricus. Om de gegevens die verkregen werden tijdens haar onderzoek beter te begrijpen, deed zij ook nog een masterstudie Epidemiologie, die zij eerder dit jaar afrondde. Zij is de eerste vrouwelijke specialist in het AZP die zowel haar artsen als specialisten opleiding vanuit Suriname heeft gedaan en gepromoveerd is.
Zij krijgt binnen het AZP de gelegenheid om haar wetenschappelijke carrière te vervolgen als hoofd van het Scientific Research Center Suriname. “Wij zijn ervan overtuigd dat dr. Kodan het niet bij dit onderzoek zal laten, maar zich verder zal inzetten om de gezondheidszorg in Suriname op wetenschappelijke basis te verbeteren. Van harte gefeliciteerd. We zijn trots op je,” aldus de AZP-familie.

BEKIJK OOK
Vader schiet 17-jarige zoon dood en pleegt daarna zelfmoord