fbpx

Douane krijgt instructies over 100% controle Dr. Jules Sedney Haven

Het ministerie van Financiën is verrast door de koppeling van de nieuwe tarieven door de terminal operators op de Jules Sedney Haven aan de 100% douane controle van containers. De meerkosten die aan ondernemers worden gevraagd, werken ongetwijfeld door in de prijzen voor de consument. Dit druist in tegen het beleid van de regering.

Het kan nimmer zo zijn dat bonafide ondernemers de dupe worden van malversaties van een groep malafide handelaren.

Uit een onderzoek dat ingesteld is door de minister, blijkt dat de douane geen enkele bemoeienis of invloed heeft gehad op de tarievenstructuur van de op de Jules Sedney Haven opererende particulieren. Het bepalen van tarieven is een aangelegenheid tussen de scheepvaartagenten en hun terminal operators aan de ene kant en hun klanten aan de andere kant.

OOK INTERESSANT
Sportdag voor personeel dependance Nickerie

Onterecht is in de bekendmaking van de terminal operators de 100% douane controle genoemd als basis voor de nieuwe tarievenstructuur. De tarieven zijn niet tot stand gekomen in overleg met de douane, zoals meegedeeld door de terminal operators. Het ministerie kan derhalve geen verantwoordelijkheid hiervoor nemen.

Het ministerie heeft besloten de bonafide ondernemers tegemoet te komen. Aan de douane zijn instructies gegeven om vanaf maandag 6 november 2017 bij controle van containers een zodanig controle systeem toe te passen voor bonafide importeurs en exporteurs, waardoor die niet in aanraking komen met de verhoogde kosten.

Tegelijkertijd zal onverbiddelijk de groep malafide handelaren hard worden aangepakt. Het systeem zal constant gemonitord worden en waar nodig verder worden verbeterd.(GFC)