fbpx

“Douane belangrijk instrument bij verhogen inkomsten”

GFC NIEUWS- De douane is een belangrijk instrument als het gaat om het vergroten van de inkomsten van de overheid.
De indirecte belastingen vormen het grootste deel van de overheidsinkomsten. Als het innen van de invoerrechten en accijnzen beter geregeld wordt, dan zullen de inkomsten toenemen. Het voorgaande heeft minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning laten doorschemeren tijdens een kennismakingsbezoek dat hij dinsdag heeft gebracht aan het douanekorps.
Daarbij is er van gedachten gewisseld over de plannen van het ministerie met de fiscale werkarmen van de overheid. “Het is belangrijk om kennis met elkaar te maken en van elkaar te weten hoe we over bepaalde zaken denken, zodat we op een lijn komen en datgene doen waarvoor we aangesteld zijn”, aldus de minister.
Aangevend dat met de unificatie van de wisselkoers ook de douanekoers omhoog gaat, zegt de bewindsman dat er ook gekeken moet worden of er voor vergroten van de inkomsten aanpassingen van de wettelijke regelingen nodig zijn. Het proces daartoe moet verder gestroomlijnd worden. Zo zal de douane beter gefaciliteerd moeten worden in het kunnen uitvoeren van haar werkzaamheden.
Achaibersing spreekt van een scala aan maatregelen die moeten worden ingezet zodat het korps zijn werk beter kan doen. Dit volgens de wettelijke regelingen en zodat de overheidsinkomsten kunnen toenemen. “De overheid moet krijgen wat de overheid toekomt”, benadrukt de bewindsman.
Hij onderstreept dat de overheidsfinanciën veel meer moeten worden. Minister Achaibersingh kan zich daarom ook terugvinden in de gedachte van de douane dat de vrijstelling van producten aan een evaluatie toe is. Het korps heeft namelijk kenbaar gemaakt dat de staat op dit stuk tientallen miljoenen misloopt. “Ik ben het daar helemaal mee eens. In mijn optiek geven we onder deze economische omstandigheden voor te veel zaken vrijstellingen.” Er is reeds opdracht gegeven voor een evaluatie en waar nodig zullen er aanpassingen gepleegd worden, “in alle redelijkheid en billijkheid”, laat de bewindsman optekenen.
Hij benadrukt dat de vrijstellingen bedoeld zijn om het productieproces te stimuleren. De regering houdt dit nog steeds voor ogen en gaat niets doen dat het productieproces tegenwerkt. Zij zal dit juist stimuleren. Doch, het stuk van vrijstellingen is volgens minister Achaibersing te breed en wordt ook oneigenlijk gebruikt. Hij zegt dat nagegaan moet worden welke goederen aan vrijstelling onderhevig zijn en waarvoor er vrijstelling wordt gegeven wordt. Dit vergt een hele evaluatie waar deskundigen reeds mee bezig zijn.

BEKIJK OOK
Verkavelingsprojecten die niet worden ontwikkeld en niet voldoen aan de technische voorwaarden OW zullen worden ingetrokken