fbpx

Dossier Corona: paspoort? hoezo?

INGEZONDEN– Ik ben geen anti-vaxer, zoals men mensen met een kritische houding nu graag stigmatiseert.

Als hulpverlener in oorlogsgebieden, Beirut in 1984 en Rwanda in 1992, heb ik me zonder probleem laten vaccineren tegen Hepatitis, Gele Koorts, Tetanus e.d. en zou dat vandaag, onder gelijkaardige omstandigheden, ook weer doen.

Dat is zeer normaal en acceptabel. Het gaat hier immers om vaccins die jarenlang getest en veilig bevonden zijn. Zij beschermen tegen die ziekten, zonder meer.

De huidige COVID-19 vaccinatiecampagne roept echter grote vraagtekens op.

Een aantal vragen over veiligheid en nevenverschijnselen wordt niet beantwoord door de producenten van de verschillende vaccins, noch door de WHO en noch minder door de politici die ervoor kiezen het WHO traject aan het volk op te leggen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Surinaamse VrouwenCollectief adviseert dubbele mondkapjes in de strijd tegen COVID

Dat is ook moeilijk want, zonder uitzondering zijn alle aanbevolen injecties nog in de onderzoeksfase.

De klinische testen zullen ten vroegste in 2023 worden afgerond. Afgezien van het verkooppraatje van de producenten weten we dus bitter weinig over de korte of lange termijn negatieve nevenverschijnselen van het product.

Dit kan gemakkelijk worden nagegaan op overheidswebpagina’s van het FDA of het ANSM, de Amerikaanse en Franse waakhond voor veiligheid van medicijnen.

Het ANSM is zo eerlijk om op hun website aan te geven dat de bijsluiters zullen worden aangepast indien er “mankementen” worden geconstateerd.

De bijsluiter aanpassen is inderdaad de enige actie die voor de modale burger overblijft omdat geen van de producenten wettelijk aansprakelijk is voor de gevolgen van de injectie.

Dus ook al legt de helft van ons het loodje vanwege die spuit… dan nog kan je geen gerechtelijke stappen ondernemen om de producent van het goedje ter verantwoording te roepen. Ook dat roept natuurlijk grote vaagtekens op.

In hoeverre kunnen onze politieke vertegenwoordigers, de mensen die wij hebben gekozen om onze zaken te behartigen, hiermee instemmen? Hebben zij zoiets ooit in hun verkiezingsprogramma ter sprake gebracht?

Stel je voor dat onze huidige president, de heer Santokhi, 2 jaren geleden zou hebben verteld dat elke Surinamer zich zou moeten laten injecteren met een experimenteel medicijn of dat je een speciaal paspoort zou nodig hebben om naar de supermarkt te kunnen gaan. Zou je dan voor de man hebben gestemd?

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Meisjes in Suriname die op jonge leeftijd al bezig zijn met mannenrelaties beter opvoeden

Ook dat paspoort roept grote vragen op waar we geen antwoord op krijgen. Wat is de werkelijke bedoeling ervan? Is het alleen maar om aan te tonen dat je bent gevaccineerd of moet het andere doelen dienen?

De president maakte ons er al attent op dat we er niet moeten aan twijfelen dat dit gaat komen.

Een van de vragen die hierbij naar voren komt, is wat er werkelijk gaat gebeuren met de mensen die zich, om wat voor reden dan ook: religieus; vanwege onderliggende aandoeningen of gewoon uit overtuiging; er voor kiezen om op een natuurlijke wijze hun immuunsysteem te laten aanpassen aan de nieuwe situatie.

BEKIJK OOK
Oproep aan volk van Suriname: kies een goeie leider en niet een politicus bij de eerstvolgende verkiezingen

Dat gebeurt immers al miljoenen jaren met de mens en is tot heden goed gegaan.

Daarentegen als je, zelfs nog recent, naar een land wou reizen waar bijvoorbeeld Gele Koorts inenting vereist was, dan moest je natuurlijk wel laten inenten.

De reden was omdat er in die landen bezorgdheid was dat je, of de besmetting kon binnenbrengen, of die bij vertrek kon meenemen naar andere regio’s. Z

onder je inentingsboekje kwam je er dus niet in. Alle andere landen van de wereld die dit niet vereisten kon je wel vrij bezoeken. Logisch toch?

Wat COVID-19 betreft ligt de zaak helemaal anders. Hier is geen sprake van wel of niet verspreiden.

Het virus is immers wereldwijd verspreid, het is er al. Waartoe dient die injectie dan nog? Ook al omdat steeds duidelijker wordt dat ze eigenlijk niet beschermt tegen het virus en haar varianten.

Premier Netanyahu heeft net aangekondigd dat Israël zich mag opmaken om elke zes maanden een prik te gaan halen.

En waartoe dient het paspoort? Want als het virus overal is, maar jij hebt geen vaccinatiepaspoort, waar moet je dan naartoe? Er is geen plek waar je naartoe kan.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Familie van moeder die in bijzijn van dochter in elkaar werd getrapt door politie wil vergelding (VIDEO)

Moet je dan maar van de aardbodem verdwijnen? Je mag immers niet naar de winkel, je mag niet op straat, je mag niet naar een ander land, je mag niet gaan voetballen, je mag niet gaan chillen, hosselen of werken… Waar moet je naartoe?

Misschien denken sommige futuristen er wel over om al die niet gevaccineerden naar Mars te sturen, net zoals Europa vroeger zijn misdadigers naar de koloniën stuurde.

Dus, als dat virus toch al overal is en de injectie niet echt beschermd, waartoe dient dan nog een vaccinatiepaspoort? Deze eenvoudige vraag is tot heden niet afdoende beantwoord door onze politici. Ook niet door de WHO en noch minder door de producenten van de injectie.

Zien we hier gewoon weer eens een staaltje van de kortzichtigheid van aandeelhouders en politici die, enkel uit winstbejag, beperkingen opleggen aan land en volk, zonder terdege na te denken over mogelijke implicaties?

Of spelen er totaal andere zaken die onze verkozenen voorlopig binnenskamers willen houden?

Dat er onvrede is over de gang van zaken zal ondertussen wel duidelijk zijn. Overal ter wereld ontstaan protesten, ook bij ons in SU. Misschien is voor onze politici de tijd aangebroken om open kaart te spelen?

Jef Crab
Ethisch-ecoloog/ Mondiaal humanist

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]