fbpx

Dossier Corona: het mediavirus

INGEZONDEN– Het zijn ongetwijfeld roerige tijden. Mijn 7- jarige kleindochter herinnert me met regelmaat dat ze niet bij haar vriendjes kan gaan spelen vanwege Corona.

Bij de doorsnee Surinamer is er, net als in andere landen, veel verwarring omtrent die maatregelen.

Niet in het minst omdat de officiële berichtgeving van overheid door platforms op sociale media vaak wordt tegengesproken, niet zelden onderbouwd door bonafide wetenschappelijk onderzoek.

Omgekeerd worden diezelfde bronnen gestigmatiseerd als complotdenkers, verhaaltjes-verzinners en soms, zoals in Israël, als socio-pathisch.

Er zijn alvast grote controverses vanwege de beweringen van beide partijen. Wat is nog wetenschappelijk correct? Juist dat is zo beangstigend voor de burger.

Welke rol kan de vrije media hierin spelen? Moet er klakkeloos worden ingegaan op de eisen van de overheden die vragen het “beleid” te ondersteunen in naam van de volksgezondheid en van het grote gevaar dat ons tegemoet komt?

Werkt die overheidsbemoeienis als een virus op onze vrije pers? Of is er nog ruimte om zelf zaken te onderzoeken en zo objectief mogelijk meningen en informatie te publiceren? Want hoe dan ook, de doorsnee burger oriënteert zich nog steeds aan die vrije media, aan krant, radio en TV.

Als kritische wetenschapper heeft het mij daarom verrast dat er zo weinig aandacht werd geschonken aan het door Ricky Stutgart en Karel Donk ingediende verzoekschrift.

Zij stapten voorbije maandag naar het kantongerecht en spanden een kortgeding aan tegen de staat Suriname omwille van de mondkapjesplicht.

OK, dit zijn mensen van ons huis. Dit zijn Surinamers en beiden met een goede track record.

Ricky Stutgard staat bekend om de degelijkheid van zijn onderzoeken en ook Karel Donk heeft zich, soms met scherpe pen, al geprofileerd als iemand die bezorgd is over het wel en wee van anderen.

Waarom heeft de media dit niet opgepikt? Waarom is dit niet verder onderzocht? Want, indien het werkelijk zo is dat we ons in een levensgevaarlijke situatie bevinden, dan zou je veronderstellen dat elk enigszins afwijkend of hoopgevend gegeven toch ook door de pers zou worden aangegrepen en onderzocht?

Neem trouwens die mondkapjes. De afgelopen week nog adviseerden UK experts dat het belangrijk is om mondkapjes te dragen tijdens het sporten.

Diverse Nederlandse websites namen het nieuws klakkeloos over en brachten het met de suggestie dat het nieuw wetenschappelijk inzicht is. Zo was het oa. te lezen bij Joop (BNN/VARA), Libelle en Hardloopnieuws.

OOK INTERESSANT
Lijk 21-jarige vermiste visser geborgen

Dat nieuws werd evenwel gecounterd door immunologe Dr. Ir. Carla Peeters die vooral op de gevaren voor de volksgezondheid wees.

Dr. Peeters heeft een uitstekende wetenschappelijke reputatie en heeft zich vaker gefundeerd uitgesproken over de Covid-maatregelen en de gevolgen voor de algemene volksgezondheid.

Ook in deze blijkt uit feiten dat er flinterdun bewijs is, dat mondmaskers überhaupt nut hebben om de transmissie van het virus te remmen.

Wel zijn er grote bezwaren aangezien het absoluut niet risicoloos is als mensen langdurig een mondkapje dragen, laat staan bij het sporten.

“Dan kunnen er zelfs doden vallen”, legt Dr. Peeters uit, die refereert aan een voorval in mei 2020 waarbij 2 jonge kinderen in China overleden door het dragen van een mondkapje tijdens intensief sporten.

In België bleek dan weer dat de door de overheid verstrekte mondkapjes giftig bleken te zijn, een feit waarvan de gezondheidsschade nog niet duidelijk is.

(link) Trouwens ook het WHO raadt het ten strengste af om mondkapjes te dragen tijdens het sporten. Precies datgene wat ook door onze Ricky Stutgard werd onderzocht en waarvan door zijn onderzoek feitelijk bewijs werd geleverd.

Het blijft natuurlijk het voorrecht van een redacteur om te bepalen welke informatie wordt gepubliceerd. Echter, in het licht van de immense verwarring aangaande de Covid-maatregelen, zou goede onderzoeksjournalistiek hier verlichting kunnen brengen.

Als dat niet gebeurt en er dagelijks enkel berichten en cijfers van overheidswege worden gepubliceerd – cijfers waar trouwens ook nog wat over te vertellen valt – is het dan te vergezocht om te vermoeden dat, net als genoemde Nederlandse bladen, ook onze vrije media berichten klakkeloos overneemt?

Er is ongetwijfeld heel gedegen wetenschappelijke informatie uit bonafide bronnen beschikbaar.

Ik denk daarbij aan informatie omtrent de werking en mogelijke gevolgen van het zogenaamde vaccin, de sociale afstand maatregel en de gevolgen van de lockdowns voor de Surinaamse MKB.

Voldoende stof om te onderzoeken en de honger van de burger naar goede informatie te kunnen stillen.

Dus laten we hopen dat het virus onze vrije media nog niet heeft aangetast.

Jef Crab

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: stop onmiddellijk met de schadelijke lockdown in Suriname en laat ons weer vrij!