Dossier Corona: excuses vicepresident zijn ongepast

INGEZONDEN– In een column schreef Nita Ramcharan dat het voor onze vicepresident niet te laat is om het boetekleed aan te trekken.

Helaas vrees ik dat het voor de hele regering, de voorgaande incluis, al wel te laat is en zijn louter excuses aanbieden ongepast.

De impact van hun beleidskeuzen en houding is ondertussen dusdanig enorm dat louter excuses aanbieden een totale ontkenning zou zijn van de sociale en economische schade, alsmede de psychologische belasting van individuen, gezinnen en onze jongeren.

Niet enkel in Suriname worden de COVID-maatregelen immers in vraag gesteld. De recente rechtsgang van Karel Donk en Ricky Stutgard inzake de opschorting van het dragen van mondmaskers mag dat aantonen.

Het roept vragen op als: Wat weet de heer Brunswijk zodat er voor hem geen probleem is om zijn hele familie, en dat zijn er niet weinig, bloot te stellen aan het risico van besmetting?

Wat wist voormalig president Bouterse, zichzelf blootstellend aan besmetting met een dodelijk virus, dat hij rustig kan zitten borrelen met jongeren op Flora?

Hoe kon onze huidige president, zonder medisch ingrijpen, op net iets meer dan een week volledig herstellen van die dodelijke besmetting?

Het roept ongetwijfeld veel vragen op. Niet in het minst omdat de hele situatierond de COVID pandemie, lokaal en mondiaal, dusdanig in opspraak is geraakt dat wereldwijd politici andere meningen beginnen te verkondigen dan diegene die we een jaar lang hebben moeten aanhoren.

Denk maar aan de verschillende landen die nu al de injectie met het Astra Zeneca product hebben stopgezet. In eigen land zweert minister Ramadhien echter bij de maatregelen zoals die zijn voorgeschreven door de WHO – PAHO.

OOK INTERESSANT
Drie gewonden, waaronder een baby van 7 maanden, bij verkeersongeval

Dat is in orde, natuurlijk. Eveneens moeten we erkennen dat, in het begin van de pandemie, niemand werkelijk wist waar het naartoe zou gaan en onze leiders, zeer begrijpelijk, inderdaad op dat kompas gingen meevaren. Een terechte beslissing zouden we kunnen zeggen. Er is echter een maar…

Want, de zogenaamde ruis in de samenleving is echt niet alleen maar afkomstig van complotdenkers en pseudo-wetenschappers.

Wereldwijd hebben gedegen onderzoekers, waaronder Nobelprijswinnaars, zich al uitgesproken tegen de politieke beleidsvoering rond de zogenaamde pandemie.

Hoe is het mogelijk dat we die mensen eerst beschouwen als het summum van onze wetenschap en ze daarna afschilderen als een stelletje ontspoorde denkers?

Een jaar na de invasie van de vijand in Suriname, het dodelijke Sars-Cov 2 virus, publiceert de WHO volgende cijfers over onze algemene gezondheid. Bij de top 10 doodsoorzaken vinden we:

1. Hart en vaatziekten 124.81 sterfgevallen per 100.000 inwoners

2. Herseninfarct 99.85

3. Diabetes Mellitus 51.74

4. Nierziekten 38.20

5. Griep en longziekten 34.57

6. Prostaat Kanker 29.93

7. HIV/AIDS 26.34

8. Alzheimers en Dementia 24.65

9. Zelfmoord 23.23

10. Hoge bloeddruk 20.53

Vreemd genoeg staat COVID na griep en longziekten slechts op de zesde plaats met ongeveer 30 personen! En wanneer hebben we ooit voor een gewone griep al die maatregelen afgekondigd?

Dus, zo dodelijks schijnt dat niet te zijn! Gelijktijdig kunnen we opmerken dat sinds Corona het aantal zelfdodingen in SU WEL danig is toegenomen.

Ook de Google COVID Site worldwide numbers vermeldt verwonderlijk genoeg het volgende: COVID-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus.

OOK INTERESSANT
Oude vete eindigt in een inverzekeringstelling

De meeste mensen met COVID-19 hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder speciale medische behandeling.

Dus waarom maken we ons zo druk hierover als we gewoon herstellen zoals ons immuunsysteem dat al miljoenen jaren doet?

Je kan je ook afvragen of de WHO zijn eigen grafieken leest? Aan de andere kant, als deze cijfers correct zijn, en als ex-president, president en vicepresident – misschien net als regeringsleiders elders op de wereld – al op de hoogte waren van deze informatie, dan wordt het plots begrijpelijk dat zij zich niet al te veel zorgen maken over besmetting of dodelijkheid van het virus.

Dat geeft de zo gestigmatiseerde ruis uit de samenleving echter meer fundament. Gaat het in deze slechts om de verkoop van zogenaamde vaccins? Of is er toch nog meer aan de hand?

In elk geval zien we een instorten van bedrijven overal ter wereld. We zien ook een sterke stijging van suïcide en psychologische aandoeningen overal.

Wat als de injectie inderdaad genetische afwijkingen zal veroorzaken? Wat zal het gevolg daarvan zijn? Hoe willen onze leiders dit met het louter aanbieden van excuses goedmaken?

Er zal meer nodig zijn. Een werkelijk herstelplan en een meerjarenbeleid dat zich inzet voor de vestiging van een ethisch-ecologische samenleving zullen de instrumenten zijn die het gebeurde kunnen rechtzetten. Excuses zijn in deze ongepast.

Jef Crab

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Nieuwe virusvariant opgedoken die ziek maakt maar negatieve testuitslag geeft