fbpx

Dorpscommissie verkiezing Bigi Poika benoemd

De kapitein van het Inheems dorp Bigi Poika, Anesta Jagendorst, heeft een onafhankelijke dorpscommissie benoemd na overleg met de gemeenschap. De benoeming vond plaats tijdens een dorpsvergadering dinsdag. De commissie heeft als taak het voorbereiden van de aankomende verkiezing en het installeren van het nieuw dorpsbestuur.

Als leidraad voor deze verkiezing is er een ‘Gemeenschapsbesluit verkiezing leden dorpsbestuur’ opgesteld, dat is goedgekeurd tijdens de vergadering van 30 oktober.
De samenstelling van de commissie is in deze dorpsvergadering aangenomen.

Kapitein Jagendorst stelt zich niet herkiesbaar bij de komende verkiezing. Een delegatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, met name het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI), was ook aanwezig op de vergadering. Het ministerie verleent de nodige ondersteuning in het proces van de verkiezingen die in het dorp zullen plaatsvinden.

De commissie bestaat uit: basja Pranaware Aurora (vertegenwoordiger dorpsbestuur), Clifton Tjaroeme en Conchita Teroeme (vertegenwoordigers van de kandidaat dorpsbesturen), Britney King (vertegenwoordiger van de gemeenschap) en Robbin Mussendijk (vertegenwoordiger overheid).(GFC)