Dorpen Para geïnformeerd over gemeenschapsbos

GFC NIEUWSREDACTIE- De Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica (OSIP) is onlangs door de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) geïnformeerd over het recht van gemeenschapsbos.

Dit is een soort houtkapvergunning om aan commerciële houtkap te doen.

De SBB en de milieuorganisatie Tropenbos Suriname hebben hun presentatie gehouden te Philipus Shikwabana (voorheen bekend als Klein Powakka) aan vertegenwoordigers van het gastdorp en van Redi Doti, Matta, Powakka, Pierrekondre-Kumbasi en Cassipora. Dat met in acht neming van de Covid-19-maatregelen.

De dorpen werden ingelicht over de aanvraagprocedure om aan commerciële houtkap te doen. Dorpshoofd Muriel Fernandes, tevens ondervoorzitter van OSIP, legt uit dat de dorpen het niet eens zijn met alles met betrekking tot het gemeenschapsbos.

“Wij vragen het gemeenschapsbos aan om onze leef- en woongebied te beschermen. Er zijn andere mensen die in onze omgeving van de dorpen een concessie krijgen en we ondervinden last van deze mensen”, zegt Fernandes.

Ook wijst ze erop dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) de overeenkomst opstelt voor de dorpen, maar de gemeenschappen willen hierover inspraak hebben.

De gemeenschappen vragen zich af hoe het kan dat ze hun eigen woon- en leefgebied moeten aanvragen bij de overheid, terwijl het hun voorouderlijk grondgebied is. Ook door VIDS zijn vaker kritische kanttekeningen gemaakt over gemeenschapsbos.

“Ik heb gemerkt dat de dorpsbesturen weinig informatie hebben over gemeenschapsbos en daarin moet verandering komen”, zegt de ondervoorzitter.

Steven Vroom, functionaris bij SBB die voorheen bij het Directoraat voor Duurzame Dorpsontwikkeling Inheemsen (DDOI) van het ministerie van ROS was, legde tijdens zijn presentatie de nadruk op de verschillende overwegingen die worden gemaakt voordat er concessies worden verstrekt voor houtkap.

Een van de voorwaarden die wordt meegenomen, is het scheppen van werkgelegenheid voor de bewoners, met inachtneming van de historische, natuurlijke en spirituele waarden van het bos, zei hij.

“Het is aan te raden dat elk dorp een dorpsontwikkelingsplan heeft, om invloed te kunnen uitoefenen op de bestemming van het gemeenschapsbos”, adviseerde Vroom de dorpen.

Rewie Matai, boseconoom verbonden aan SBB, sprak over de werkwijze van het bosuitgiftebeleid en houtkaprechten en de werking van kortlopende en langlopende vergunningen.

Er zijn volgens hem wat problemen in de gemeenschappen geconstateerd, onder andere dat er dorpen zijn die niet over een gemeenschapsbos beschikken. Dit vraagstuk moet door de overheid worden opgelost.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Prestaties vrouwen in slaapkamer gaan achteruit bij te weinig diepe slaap

De activiteit werd vervolgd met een presentatie van directeur Rudi van Kanten van Tropenbos Suriname over zijn organisatie en de samenwerking met andere lid organisaties van Tropenbos International.

In 2019 is door de organisatie Sustainable Forestry Services Suriname, in opdracht van Tropenbos Suriname, een onderzoek gedaan naar het gebruik van gemeenschapsbossen.

De bedoeling was om de perceptie van gemeenschapsbossen in Suriname te bepalen op het gebied van de veiligheid en toegang tot hulpbronnen afkomstig uit het bos, de mate van levensonderhoud, ontwikkeling, zelfbeschikking en duurzaam bosbeheer én -behoud. De studie is gedaan onder zowel Inheemse als Marrondorpen.

Tijdens een webinar in oktober 2020 zijn de inzichten, ervaringen en meningen over het gemeenschapsbos in Suriname gedeeld en in een rapport verwerkt.

De verkregen informatie heeft uitgewezen dat onder andere gemeenschapsbosbouw verbeterd kan worden. Ook is uit het onderzoek gebleken dat transparantie in bosbeheer en onderlinge samenwerking tussen de dorpen van belang is.

Van Kanten benadrukte de behoefte van verschillende dorpen aan training in onderhandelingstechnieken, om gunstige deals te kunnen sluiten.

De dorpen hebben volgens hem ook ondersteuning nodig op het gebied van carbon credits, natuurtoerisme, inventarisatie en afzet van non timber forest products (niet-hout bosproducten).

Bosbouwer Giani Razab haalde tijdens zijn presentatie aan dat gemeenschapsbos vaker wordt gekoppeld aan houtkap.

Het komt voor dat slechts een select deel van het dorp op de hoogte is van houtkapactiviteiten in hun gemeenschapsbos.

Tropenbos Suriname verzorgt sinds 2020 landbouw- en bosbouwtrainingen aan de gemeenschap van Bigi Poika.

In dit dorp is de participatie in zowel het beheer van het bos als de bewustwording in behoud en verkrijgen van de vereiste scholing in bosbeheer aanwezig, zegt hij.

Deze gemeenschap is voorstander van een dusdanig gebruik en behoud van het bos dat het behouden blijft voor generaties die komen.

Overige berichten