fbpx

Doorstart Integraal Kinderbeschermingsnetwerk; IKBeN

In het kader van de Internationale dag voor de Rechten van het Kind op 20 november 2017 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een seminar met als onderwerp “Integraal Kinderbeschermingsnetwerk”.

Dit seminar is mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van de UNICEF en is de follow-up van de in november vorig jaar gehouden “High Level Conference on Child Protection” te Berg en Dal.

President Désire Bouterse onderstreepte op deze conferentie het belang van de betrokkenheid van alle Ministeries bij het kinderbeschermingsnetwerk. Alle ministeries vervullen een belangrijke rol in het garanderen van een optimale dienstverlening aan en voor kinderen en bij het handhaven van kinderrechten.

In navolging van de committering gegeven door de president, zullen de ministers op het seminar, hun handtekening plaatsen onder een “pledge” en daarmede de belofte doen om met alle hun ten dienste staande middelen preventief en correctief op te optreden in o.a. gevallen van kindermisbruik, verwaarlozing, exploitatie en tegen alle vormen van geweld tegen kinderen.

De officiële instelling van het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk zal dit doel moeten verwezenlijken door ervoor zorg te dragen dat er optimale toegang is tot de diensten die de bescherming en begeleiding en de sociale rechten van het kind moeten garanderen.

OOK INTERESSANT
Twee tieners (17) aangehouden voor bromfietsdiefstal

In het Kinderbeschermingsnetwerk zijn vertegenwoordigers opgenomen van het kabinet van de First Lady, De Nationale Assemblee en alle ministeries.

Het ligt in de bedoeling om in het eerste kwartaal van 2018 een interne workshop met alle vertegenwoordigers in het netwerk te organiseren, waarin de verdere voortgang en planning ten aanzien van gerichte acties voor kinderbescherming zullen worden uitgewerkt ter uitvoering van het kinderbeschermingsbeleid.

De regering Bouterse –Adhin is zich er terdege van bewust dat kinderen een kwetsbare groep vormen in de samenleving en dat zij als regering een morele verplichting en verantwoordelijkheid heeft om erop toe te zien dat het welzijn en de ontwikkeling van het kind in al haar facetten de volle aandacht geniet binnen het regeringsbeleid.(GFC)