fbpx
Doorlichting ziektekostenverzekeringsbestand overheid

GFC NIEUWS- De regering is van mening dat iedere persoon die aanspraak maakt op premiesubsidie van de overheid daarvoor in aanmerking moet komen.

Echter zal een ieder dat de ziektekosten zelf kan betalen, dit ook zelf moeten doen. Het is daarom noodzakelijk dat het verzekerdenbestand tegen het licht wordt gehouden. De huidige situatie is onoverzichtelijk en voor de overheid onduidelijk voor wie ze eigenlijk premiesubsidie betaalt. De Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, wil deze onduidelijkheid zo snel mogelijk wegwerken, zodat de overheid geen oneigenlijke betalingen doet aan de ziektekostenverzekeraar.

Om dit alles gedaan te krijgen is op donderdag 3 september 2020 op het ministerie van Binnenlandse Zaken de werkgroep Basiszorgverzekering geïnstalleerd. Deze werkgroep, die wordt geleid door Rachel Perri van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg, zal voorstellen moeten doen aan de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel.

Het betreft voorstellen met betrekking tot de verzekerden die momenteel premiesubsidie ontvangen van de overheid. Er zal niet alleen moeten worden nagegaan voor welke groepen de overheid premie kan betalen, maar ook de huidige premies zullen onder de loep genomen worden. Verder zal worden nagegaan of het pakket voldoet aan de huidige tijd. Er zal ook gekeken worden naar de rol van het Staatsziekenfonds (SZF) in het geheel.

Een belangrijk aspect is het financieel plaatje van de overheid, namelijk wat kan zij maximaal betalen en voor hoeveel mensen kan zij dat. Commissievoorzitter Perri spreekt van een uitdaging, een kwestie van goed beredeneren en beoordelen om een goede analyse te maken van de groepen die in aanmerking zouden kunnen komen. De overheid betaalt namelijk premiesubsidie voor zij die vanwege omstandigheden niet instaat zijn dat zelf te doen. Het is dan ook een andere uitdaging om de juiste mensen te vinden voor het screeningsproces.

De werkgroep, die voor 2-3 maanden is aangesteld, wil binnen een maand het eerste advies aan de Onderraad uitbrengen en deze helpen om een beslissing te nemen. “Het is een zeer grote uitdaging omdat het de afgelopen 2 jaren heel erg fout is gegaan en we willen nu dat binnen de wettelijke regelingen van de wet Nationale Basiszorgverzekering wordt gewerkt.

De ministers hebben duidelijk aangegeven “dat de juiste mensen premiesubsidie moeten ontvangen en degenen die het onrechtmatig ontvangen moeten eruit”, aldus Perri. Ze is zich ervan bewust dat met de te nemen besluiten niet een ieder in de samenleving tevreden gesteld zal worden. Ze legt uit dat de wet Nationale Basiszorgverzekering eigenlijk is gemaakt zodat iedereen voor zichzelf kan zorgen en zijn eigen verantwoordelijkheid neemt om zich te verzekeren en premie te betalen.

Op dit moment heeft de overheid besloten om de huidige verzekeringen met twee maanden te verlengen via het SZF. De commissie is voornemens alles correct voor te bereiden, zodat vanaf 1 november kan worden gestart met een correcte toetsing en screening van degenen die premiesubsidie aanvragen en de overheid daardoor ook hier kan bezuinigen.

De installatie heeft plaatsgevonden door drie ministers van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, te weten: Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken & Volkshuisvesting. Zij zal het project snel ter hand nemen, omdat de kosten oplopen en tegelijkertijd mogen mensen ook niet van zorg verstoken zijn. Zij zal binnen wet en recht van de wet Nationale Basiszorgverzekering advies uitbrengen aan de Onderraad. Het resultaat zal in een staatsbesluit worden vastgelegd zodat het voor de samenleving duidelijk is.

Indien toch mocht blijken dat iemand onterecht verzekerd is, dan mag die melding bij het Uitvoeringsorgaan worden doorgegeven en die zal verder onderzoek doen. In de werkgroep hebben verder zitting: Saima Cabenda – Binnenlandse Zaken, Glynis Tjon Eng Soe – Zorgraad, Imran Taus – Sociale Zaken, Tania Sanrochman – Volksgezondheid, Jolanda Pronk – SZF en Sonja Paddie – Regionale Ontwikkeling en Sport.

Deze werkgroep zal het werk kosteloos verrichten in de overtuiging dat dit werk belangrijk is voor land en volk.

Meer nieuws

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…