Doorlichting ministerie Arbeid

Op het ministerie van Arbeid vindt sedert januari dit jaar een doorlichting plaats. De verwachting is dat deze maand de conclusie en aanbevelingen van dit onderzoek gepresenteerd zullen worden aan de minister door de commissie Heroriëntatie Ministerie van Arbeid.

Minister Soewarto Moestadja ziet verhoging van de slagkracht van het ministerie en zijn werkarmen als basisvoorwaarde voor de uitvoering van beleidsprogramma’s.

Intussen is ook aangekondigd dat de Stichting Arbeidsmobilisatie en Onderzoek(SAO) wordt geëvalueerd. Er worden onder meer profielen geformuleerd waaraan het management van de stichting zal moeten voldoen. Zowel het bestuur van de SAO als de vakbond heeft medewerking toegezegd voor de doorlichting.

Ook de overige stichtingen die ressorteren onder het ministerie zullen onderzocht worden op efficiëntie.(GFC)

Overige berichten