fbpx




Doodspoor conservatieve politiek

Overheersende regentenmentaliteit doet de oerconservatieve politieke opvattingen de das om. Op basis van die regenteske houding zou de oerconservatieve leiding moeten besluiten een pas op de plaats te maken om de dirigeerstok over te kunnen dragen aan jongeren of lieden met frisse en verse houdingen naar de toekomst gericht.

De oerconservatieve politiek ontbeert inventieve visie en leiderschapspatronen, met als gevolg misplaatste visionairloze denkbeelden.

De adepten van de oude politiek ordening kunnen en mogen niet teleurgesteld zijn over de voorlopige kiezersuitslag, want ze hebben vijf jaren de tijd gehad om een visie te etaleren. Ook hebben de leidende figuren binnen de conservatieve politieke ordening verzuimd te buigen voor het kiezersvolk, voor hun nagelaten gegeven verantwoordelijkheid, het parlementairwerk te doen.

De regentenmentaliteit van de conservatieve politiek is vergelijkbaar met dat wat de PvDA in Nederland ooit is overkomen. Ook de PvDA hanteerde een regentenmentaliteitsstijl, totdat Pim Fortuyn, inmiddels wijlen, de vinger op die tere plek, inhoudende de verwachtingen van de samenleving, wist bloot te leggen; pas toen werden ze wakker geschut die conservatieven, maar met hun reactie waren ze te laat. Want toen de conservatieven in de Nederlandse politiek merkten het van de Pim Fortuyn Politiek gingen verliezen, hebben zij hem omgebracht.

Het is deze regentenmentaliteit die ook debet aan is geweest dat ook in Suriname de conservatieve politiek aan het eroderen is en geen toekomst biedt; en dus niet kan stoppen zolang zij niet wil afstappen van die verfoeide oude politieke stijl van, ‘veel beloven en weinig geven’.

Zo gek blijkt het huidige electoraatpotentieel heden ten dage niet meer zo happig te zijn, om haar stem zo maar weg te geven als ongedekte check. Die wil immer resultaat zien en brood op de plank.

En de redelijke eisen van de kiezer is: een geordende samenleving via onderwijs en scholing, met een behoorlijke woningbouwprogramma, die voorziet in een leefbare omgeving, met een aanvaardbaar openbaar vervoer, verse drinkwater en watervoorziening, gezondheidzorg en medische voorziening,, openbare veiligheid en veilig verkeer, hemelwater en vuilwaterafvoer, ruimtelijke ordening, bescherming tegen hoogwater en aanvaarbare prijzen in winkels en markten.

Maar ze hebben verzuimd het boetekleed aan te trekken om het volk te vertellen hoe zij zich anders zullen gedragen dan zij de afgelopen vijfjaren hebben nagelaten te doen. Ze hebben verzuimd met een gedetailleerde of op hoofdlijnen gepresenteerde programma te komen, die voorzien is van een aanspreekbare financiële dekking, waardoor een aanzienlijk deel van het electoraat een keuze zou kunnen hebben.

In plaats daarvan bleven ze hameren op oude koeien uit de sloot, waaraan het huidige kiezersvolk geen brood mee op de plank kan krijgen.

Het gaat erom dat de economische werkelijkheid gegeven de schaarste welke inhoudt de schaarse goederen, de productiemiddelen, Arbeid en arbeidsverdeling, de technische stand en de technische middelen, natuurlijke hulpbronnen en de winstverwachtingen, in een aanvaardbare verhouding tot elkaar staan.

Het zoeken naar alternatieve modi ter opheffing van scheve verhoudingen is de weg waarlangs het electoraat aandacht aan besteedt, minder op beschuldigingen. Het electoraat wil een duidelijke lijn zien van de input van middelen opdat haar leven beveiligd wordt in een veilige omgeving van rust, welzijn en welvaart.
En aan dat euvel heeft de conservatieve politieke orde, verzuimd een duidelijk aanspreekbare invulling te kunnen geven. In dat conservatieve establisment, was er slechts een persoon, genaamd van Coblijn, die gepoogd heeft het wangedrag van de oppositie in het DNA bespreekbaar te maken. Maar dat werd hem door de oerconservatieve leiding van die ordening niet in dank genomen, maar eerder als verwijtbare brutale durf in de schoen gewreven tot zulke actie bereidheid. Het is tekenend en fnuikend tegelijkertijd voor de afbladerend politieke gehalte binnen die ordening als geheel.

Volgens de voorlopige resultaten van de verkiezingen van 25 mei heeft de NDP 26 zetels, V7 18, AC 5, DOE 1 en PALU 1. De officiële uitslag kan nog niet bekendgemaakt worden, omdat de telling van het Centraal Hoofdstembureau van Paramaribo nog niet is afgerond.

AH.TjAH

Meer nieuws

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…