“Donatie boeken aan scholen moet conform juiste procedure”

GFC NIEUWS- Organisaties die boeken willen doneren aan scholen moeten dat doen conform de juiste procedure.
Zo moet vanuit de leiding van het ministerie een screening worden toegepast op het aangeboden materiaal ten einde te kunnen vaststellen of de boeken wel geschikt zijn voor scholen.
Minister Andre Misiekaba van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ad-interim zegt dat het geval waarbij een politieke organisatie een grote hoeveelheid schoolboeken heeft gedoneerd, niet volgens de juiste procedure is geschied.
Het gaat om een schenking aan de verschillende mediatheken waar er duidelijke afspraken over bestaan. De boeken moeten eerst gescreend worden en die weg is niet gevolgd, laat de bewindsman optekenen.
Waren de boeken in de privésfeer geschonken, was daar helemaal geen vuiltje aan de lucht. De politieke organisatie zou in principe een schrijven moeten richten aan het ministerie om de wens tot donatie kenbaar te maken.
Indien de partij de leerkrachten had benaderd voor de schenking zouden ze via het hoofd van de school contact moeten maken met het ministerie van Onderwijs.
Het hoofd van Onderwijsbibliotheek komt in beeld om de boeken te screenen teneinde na te gaan of ze passen binnen het curriculum.
Als na de screening mocht blijken dat de boeken geschikt zijn, mogen ze dan terug op de schappen, zegt Misiekaba.
Er volgt volgens de minister geen sanctie tegen de leerkrachten die de boeken in ontvangst hebben genomen.
Misiekaba roept politieke partijen op correct te blijven en geen partijpolitieke zaken op scholen te brengen.

Overige berichten