Dominee Michael Stuart: Pasen brengt perspectieven voor iedereen

“Men leeft nu in een moeilijke tijd, een tijd van duisternis, van moeilijkheden waar mensen het niet meer zien zitten, waar mensen de hoop hebben opgegeven, waar voor mensen bijna alles onmogelijk is geworden”.

Dominee Michael Stuart legt uit dat christenen het “Pasen” gedenken om het feit dat Jezus Christus na drie dagen is opgestaan uit de dood. Nadat hij is gestorven, gekruisigd en begraven, stond hij op en heeft hij de dood verslagen, dat is voor ons het overwinningsfeest van het goede over het kwade.

Pasen speelt een belangrijke rol in het leven van Christenen, omdat Christenen weten dat door de opstanding het voor hen mogelijk is geworden om in dit geloof te staan. Zonder de opstanding van Jezus Christus zou het christelijk geloof niet bestaan.

Pasen wordt 40 dagen voor het Pasen-gebeuren zelf gevierd. Aan het begin van de lijdenstijd op Aswoensdag bereidt men zich voor als kerk naar het paas gebeuren toe. Dan heeft men zes weken waar zij bij elkaar komen en mediteren over wat Christus gedaan heeft voor de mensheid. Dan komen zij bij de stille week waar zij echt gericht voortgaan richting paas gebeuren om het lijden en sterven te gedenken van Jezus Christus. Hoe hij gegeseld is, geslagen is en hoe hij gestorven is voor de mensen, maar ook aan het kruis bespot is geworden. Het is een stukje herbeleving, van wat Jezus Christus zal moeten hebben ondergaan voor ons.

Vervolgens wordt binnen in de kerk Pasen gevierd met de gelovigen. De voorganger geeft leiding aan de desbetreffende gemeente om die herbeleving van Pasen ook nog eens een keer door te maken. Zodat men zich kan versterken in het geloof.

Men leeft nu in een moeilijke tijd, een tijd van duisternis, van moeilijkheden waar mensen het niet meer zien zitten, waar mensen de hoop hebben opgegeven, waar voor mensen bijna alles onmogelijk is geworden. Bij Pasen is het juist zo dat dingen die onmogelijk lijken, nu juist mogelijk zijn geworden door de dood van Jezus Christus en door zijn opstanding.

Die opstanding van Jezus Christus brengt perspectieven voor iedereen, ook voor Suriname en voor de hele wereld. Wanneer men in Jezus Christus gelooft hoeft men niet bij de pakken neer te zitten, maar het geloof en de hoop hebben in Jezus Christus die is opgestaan, dat hij in staat is om nieuwe perspectieven te bieden en veranderingen te brengen in die situatie waarin men zich nu bevindt en ook de situatie waar Suriname zich op dit moment in bevindt.

Dat het niet goed gaat, dat het helemaal verloren is, daar geloven Christenen niet in. Mensen die geloven in de Heer Jezus, kennen zij als hun Heer en Heiland, als degene die is opgestaan uit de dood, dat door deze opstanding.

Suriname zal nimmer in die situatie blijven waarin ze nu zijn, omdat Christus harten van mensen kan veranderen en wanneer mensen hun harten veranderd zijn, gaan mensen ook werken aan verandering van de omgeving, van structuren, de wijze waarop ze dingen aanpakken in het land en in hun eigen leven.

Pasen is dus de boodschap die iedereen nodig heeft, de boodschap dat alles overwonnen is door de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. De gemeenschap wordt bij deze een gezegend Pasen toewenst en ook worden zij opgeroepen om daadwerkelijk het paas gebeuren te gaan beleven. Gaat men naar de kerk, neemt men die boodschap mee en gelooft men dat Jezus Christus nieuwe dingen kan doen in het leven en binnen deze natie.