fbpx

Dogojo lanceert poster voor “Nieuwe Jongeren Platform”

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken kiest ervoor om effectiever samen te werken met jongerenorganisaties in Suriname. Door te bundelen in een platform wordt meegewerkt aan de toekomst van de Surinaamse jeugd.

Om dit doel te realiseren is het ministerie op zoek gegaan naar jongeren die een naam, een logo en een jingle voor dit nieuwe jongeren platform wilden bedenken. Op de Christus Koningschool te Zorg en Hoop lanceerde de minister woensdag de poster.

Het ligt in de bedoeling dat er een aanvang wordt gemaakt met het bij elkaar brengen van verschillende jongerenorganisaties en zodoende over te gaan tot het landelijk uitbreiden van het platform.

“Het is het belangrijk dat voor deze jeugdigen een platform wordt gecreëerd waar wij samen met deze groep het jongerenbeleid kunnen uitvoeren. Dit beleid heeft belangrijke principes, waarbij de jongeren meedenken en meebeslissen over wat te doen”, geeft de minister aan.

BEKIJK OOK
Afdeling Trafficking in Persons KPS te bereiken via WhatsApp

Het initiatief welke nu tot uitvoering wordt gebracht heeft alles te maken met het feit dat jongeren zoveel mogelijk meedoen. Het is van groot belang dat jongeren actief worden betrokken binnen het platform.

Behalve het onderwijs op school is het van essentieel belang dat leerlingen en studenten zich aansluiten in organisaties. Door de betrokkenheid in jongerenorganisaties worden andere vaardigheden bijgebracht die het kind later nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.(GFC)