fbpx

DOE: Suriname moet achter minister Dodson staan

Vanaf 12 augustus 2015 heeft Regillio Dodson namens de partij DOE, zitting in het kabinet Bouterse II. Dodson mag het beheer voeren over het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Geen gemakkelijke taak, maar gedreven door liefde voor land en volk en met het oog op het ontwikkelen van een samenleving waar iedereen eerlijke kansen heeft en welvaart voor een ieder gerealiseerd kan worden, is de job aanvaard. Minister Regillio Dodson is door de partij ondersteund en voorgedragen en heeft woord gehouden door te doen wat de samenleving vraagt.

Nepotisme en corruptie

Zoals bekend wordt Suriname geteisterd door nepotisme en corruptie ‘virussen’. Minister Dodson heeft gemeend, kort na zijn aantreden, orde op zaken te stellen door in te grijpen bij parastatale instellingen die onder beheer van NH vallen. U weet nog dat er is opgetreden waar er ontoelaatbare zaken zich hebben voorgedaan. Deze zijn op het het bord van het Openbaar Ministerie (OM) die verantwoordelijk is voor het verdere traject. Wat nog vers in ons geheugen ligt is het resolute optreden van de NH-minister met betrekking tot de drijvende goudbedrijven oftewel de scalians op het stuwmeer.

Aan een eerste waarschuwing gaf een deel van de eigenaren geen gehoor waardoor in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie en de Commissie Ordening Goudsector is opgetreden. De scalians zijn in beslag genomen en zullen niet meer worden afgestaan aan de eigenaren. Het betreft hier een jarenlang economisch delict. Het is intussen duidelijk, ondersteund door grote delen van de samenleving, dat minister Dodson een goede job doet.

Durf

De NH minister heeft opgetreden tegen de scalians waar niemand iets tegen durfde te doen. Ook trad hij op bij parastatale instellingen waar gemeenschapsgelden mogelijk zijn verkwanseld. Als DOE partij zijn wij bijzonder ingenomen met de verrichtingen van de minister die optreedt waar er sprake van onrecht is. Hij gaat verder door mens, flora en fauna te beschermen tegen de ongebreidelde activiteiten van de scalianhouders waarbij goud gezogen wordt van de rivierbodem en tegelijkertijd het milieu uit balans wordt gebracht. De ecologische gevolgen voor ons land worden onderschat. De DOE partij heeft in haar verkiezingsprogramma een aantal zaken opgenomen.

Zo is over corruptie ondermeer aangegeven dat deze samenlevingen schaadt, ondermijnt en een ernstige bedreiging vormt. Onze partij heeft zich gecommiteerd om dit fenomeen aan te pakken en weg te werken. Onze Pro Suriname benadering is duidelijk: “ DOE zal zich inzetten voor duurzame ontwikkeling van alle menselijke en natuurlijke hulpbronnen van Suriname ten voordele van de hele natie, waarbij gelijke kansen voor elke Surinamer en een Pro Suriname instelling de basis vormen”(verkiezingsprogramma 2015-2020). DOE heeft zich gecommiteerd aan het regeerakkoord 2015-2020 waarin is opgenomen het behoud van evenwichtige ecosystemen in het kader van duurzame ontwikkeling.

Uit het handelen van minister Dodson is duidelijk dat hij het hart op de juiste plek heeft. The right man on the right place. Een man die begaan is met het lot van mens en milieu. Milieuorganisaties en iedereen die GROEN een warm hart toedragen moeten pal achter de minister gaan staan. Alleen zo kunnen wij de aftakeling van het milieu van switi Sranan een halt toeroepen. Ook als het gaat om corruptiebestrijding loopt deze minister in de voorste linie. Klinkende namen en hoger hand ten spijt. Dodson doet dit om geen enkel ander belang dan het belang van Suriname. De partij DOE ondersteunt de minister bij elke stap en vraagt dat ook van het Surinaamse volk.

De partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

Overige berichten