fbpx

DOE roept samenleving op gelederen te sluiten

GFC NIEUWS- De politieke organisatie DOE roept de samenleving op de gelederen te sluiten en samen te werken aan herstel en ontwikkeling van Suriname.
“We hebben geen tijd te verliezen en tegendraads te werken, omdat we sociaal economisch heel diep in de put zitten. DOE is zoals altijd ready om te DOEn wat nodig is in dit kader,” schrijft voorzitter Steven Alfaisi van de partij.
Alfaisi wijst erop dat het volk zich heeft uitgesproken en de nieuwe leiding voor het land aangewezen op 25 mei. Deze zijn VHP, ABOP, NPS en eventueel PL en BEP. Als rechtgeaarde democraten feliciteert het bestuur van DOE en haar leden, alle politieke organisaties die zetels hebben behaald.
“DOE heeft een krachtige campagne met onder andere, anti-corruptie, integriteit, dienstbaarheid, herstel van waarden en normen, het gezin als hoeksteen van de samenleving, een groene economie en duurzaamheid als campagne speerpunten gehad. Helaas zijn de resultaten voor de partij anders dan verwacht en zitten voor de komende periode buiten het parlement. Op korte termijn zal de partij evalueren en zal hierbij ook de hand in eigen boezem steken en bijsturen waar nodig. De speerpunten van DOE zullen tevens meetindicatoren zijn voor het te voeren beleid door de komende regering.”
“Dank aan alle burgers die op de partij hebben gestemd, ons hebben ondersteund of sympathie hebben getoond. We never lose, we either win or learn. We zullen blijven DOEn wat nodig is op weg naar 25 mei 2025. Mek wi tan DOE san de fanowdu”.

BEKIJK OOK
Groep Afghanen die vastzit in Kosovo tegen plannen VS om in Suriname opgevangen te worden