Dodson wil geïntegreerd watermanagement systeem

Op maandag 24 oktober 2016 werd de jaarlijkse conferentie van de Caribbean Water and Waste water Association (CWWA) in Trinidad georganiseerd. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft de ambitie uitgesproken om een geïntegreerd water management systeem te ontwikkelen per 2020.

Minister Dodson is op uitnodiging van de United Nations Environmental Programme (UNEP) in Trinidad om met collega’s van gedachten te wisselen over een gecoördineerde aanpak van water en afvalwater. Uit de verschillende presentaties van andere Caribische sprekers komt met name naar voren dat vele landen problemen hebben met distributie van drinkwater aan huishoudens en de gevolgen van klimaatsverandering, zoals aanhoudende droogte waardoor waterreservoirs uitdrogen.

Suriname en Guyana beschikken in tegenstelling tot de andere landen over voldoende waterbronnen. Minister Dodson gaf aan dat Suriname bezig is haar wetgeving uit te breiden en te vernieuwen vanuit het uitgangspunt dat water een belangrijke natuurlijke hulpbron is in de toekomst van Suriname. “We moeten nu ook stapsgewijs de nodige regelgeving, coördinatie en monitoring in orde maken,” aldus de Minister.

In zijn keynote presentatie gaf de minister aan dat het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen reeds een stappenplan heeft ontwikkeld om te komen tot een geïntegreerd watermanagement systeem. Het gaat hierbij om het vergroten van de bewustwording in Suriname over water en de cross-sectorale aanpak die nodig is, het aanbieden van wetgeving aan De Nationale Assemblee, het verkrijgen van financiering voor het opzetten van reguleringsorganen en het opbouwen van lokale kennis over water en watermanagement door middel van regionale partnerschappen.(GFC)

Overige berichten