Dodson terug van eerste ministeriële ISA-meeting in Duitsland

Terwijl het bezoek van de Indiase President Z.E. Dhr. Ram Nath Kovind gaande was, waarbij met name de samenwerking op het gebied van Solar energie tussen Suriname en India concreet gemaakt werd, vond in Munchen Duitsland de eerste ministeriële meeting plaats voor lid landen van de International Solar Alliances (ISA). De ontmoeting vond plaats van 20 tot en met 22 juni.

Dit ministerieel overleg is de eerste meeting van ISA-lid landen. Voor deze keer was het accent gericht op het samenbrengen van beleidsmakers, investeerders, financierders en onderzoekers op het gebied van Solar energy om samen van gedachten te wisselen hoe de effectiviteit van de ISA te verhogen.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Regilio Dodson, heeft geparticipeerd aan dit gebeuren met het hoogtepunt op 21 juni waarbij de high level ministeriële meeting werd gehouden. Bij die gelegenheid heeft de minister de vergadering toegesproken waarbij de nieuwe Energiewet van Suriname is gepresenteerd en welke plannen er bestaan voor de introductie van Solar energie in Suriname.

Daarnaast had de deelname van Suriname de volgende doelstellingen:

Het zoeken van aanvullende financieringsmechanisme voor met name 24 uur elektriciteit voor het binnenland inclusief de educatie centra en ontwikkeling centra (Agro, toerisme en huisnijverheid).

Het zoeken van assistentie voor het opzetten van mini grids in het binnenland van Suriname, waarbij specialisten van ISA Suriname zullen bijstaan bij het opzetten van hybride (combinatie tussen Solar, biomassa/biodiesel en fossiele brandstoffen). De focus zal niet slechts zijn op het voorzien van verlichting, maar het voorzien van 1 x 24 uur elektriciteit aan het binnenland.

Het ministerie van NH streeft ernaar om een samenwerking met de Anton de Kom universiteit van Suriname aan te gaan, waarbij de Faculteit voor Technologische Wetenschappen (FTW) een Solar Centre for Excellence and Research zal herbergen. Het Ministerie streeft ernaar via de ISA de financiële middelen en technologie binnen te halen ten behoeve van deze samenwerking.

Verder zijn er bilaterale gesprekken gevoerd met de ISA, de Global Solar Council en diverse bedrijven van India over de invulling van de 20 Miljoen USD door India.

Er zijn nadere afspraken gemaakt om op kort termijn aan de slag te gaan via linkage tussen (het samenbrengen van) het bedrijfsleven van Suriname en India over de mogelijkheden om deze lening in te vullen. Deze mogelijkheden zullen aan de Raad van Ministers gepresenteerd worden.(GFC)