Documenten van 4 van de 17 partijen die meedoen met verkiezingen in mei in Paramaribo in orde

GFC NIEUWS- Van de zeventien politieke partijen die meedingen aan de Algemene, vrije- en geheime verkiezingen, hebben vier partijen alle zaken op orde.
Het gaat hierbij om de HVB, NDP, DNW en DOE. Bij de overige partijen is gebleken dat op zowel DNA-, DR – en RR-niveau er schrapping van de lijst zijn.
De redenen voor schrappingen variëren van: het niet indienen van bewilligingsformulieren, het niet bereiken van de leeftijd van 21 jaar en kandidaten die op meerdere lijsten voorkomen, het niet indienen van CBB-uittreksel en nationaliteitsverklaring, zei Mike Nerkust, voorzitter van het Hoofdstembureau Paramaribo.
Het Hoofdstembureau ( HSB) van het Kiesdistrict 1, Paramaribo heeft vrijdag conform artikel 50, artikel 66 en artikel 81 van de kiesregeling een openbare zitting gehouden voor het beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten alsmede de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten.
Nerkust bedankte de politieke partijen voor de manier van communiceren gedurende het proces en het Onafhankelijk Kiesbureau als toezichthoudend orgaan. “We hebben veel geleerd en zijn zeer erkentelijk”.
Conform artikel 52, 68 en 83 van de kiesregeling kunnen de partijen binnen 3 dagen na de openbare zitting beroep aantekenen bij de President tegen de genomen beslissingen. De president beslist uiterlijk op de 8ste dag nadat het beroepschrift is ingekomen bij een met redenen omkleed besluit. De beslissing wordt aan appellant (en) en aan het hoofdstembureau medegedeeld.
Eric Grauwde, ondervoorzitter van het Hoofdstembureau stelt dat er heel hard is gewerkt. “De politieke partijen waar er sprake is van oneffenheden, hebben het hoofdstembureau scherp gehouden”.
Grauwde wees erop dat na de toetsing op de geldigheid van de kandidatenlijsten de periode van colportage aanvangt. Elke politieke partij mag twee personen afvaardigen die als getuigen de colporteurs bijstaan bij het afgeven van de oproepingskaarten.

Overige berichten