fbpx

Documentatie kanonnen uit de17e eeuw

Op 22 en 27 februari is door de Archeologische Dienst in samenwerking met de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) en met ondersteuning van twee recentelijk afgestudeerde archeologen, een aanvang gemaakt met de documentatie van de drie 17e eeuwse kanonnen.

De kanonnen zijn onlangs bij ontbossingswerkzaamheden te Gunny’s Villapark gevonden.

BEKIJK OOK
Surinam Airways ondertekent lease agreement voor tweede vliegtuig

De kanonnen bevinden zich in het Huis van Bewaring te Santo Boma, schrijft SGES.

Na te zijn schoongemaakt door penitentiaire ambtenaren en gevangenen blijken twee van de drie kanonnen inscripties te hebben, die een aanknopingspunt vormen voor verder onderzoek.