DNV wacht onderzoek OM af in kwestie Cairo

GFC NIEUWS- “Met de klacht ingediend bij de politie, wachten wij het resultaat van het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) af. Immers, ook daar staat DNV achter: dat het recht zijn beloop heeft, en dat het OM de volledige ruimte heeft te komen tot waarheidsvinding.”
Dit zegt luitenant-kolonel Danielle Veira van het Directoraat Nationale Veiligheid naar aanleiding van de kwestie Cairo, DNA-lid van de politieke STREI!.
Cairo zou ruim een week terug door leden van DNV zijn gegijzeld en naar verluidt mishandeld. De ingeschakelde politie werd teruggeroepen door de korpschef toen werd aangehaald dat het een actie betrof van DNV.
Cairo heeft aangifte gedaan tegen Veira en de minister van Defensie, Ronnie Benschop.
Hieronder de verklaring van Veira:
Ik had beloofd te komen met een statement inzake een kwestie waarbij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) genoemd en besproken wordt.
Met de klacht ingediend bij de politie, wachten wij het resultaat van het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) af. Immers, ook daar staat DNV achter: dat het recht zijn beloop heeft, en dat het OM de volledige ruimte heeft te komen tot waarheidsvinding.
Begrijpelijk dat een reactie wordt verwacht, zeker door de wijze van berichtgeving welke een aantasting is van de integriteit van DNV, de leiding en haar medewerkers. Echter, informatie, dan wel een gedetailleerd statement van deze zijde kan het onderzoek van de politie wellicht beïnvloeden en dat mag geenszins het geval zijn.
Wat wel verteld kan worden is het volgende:
Het Directoraat Nationale Veiligheid is een samenvloeiing van de Centrale Inlichtingen en Veiligheid Dienst en het Bureau Nationale Veiligheid. Beide organisaties hebben vele inlichtingen operaties gedraaid en met succes, mede vanwege de goede relatie met de politie en het Openbaar Ministerie. Het directoraat is voortgegaan met deze taken en doet onder meer aan informatie-inwinning over o.a. witwaspraktijken, illegale drugscriminaliteit, illegale wapenhandel, mensenhandel, cyber security, en terrorisme.
De Directeur DNV is een ambtenaar die de opgedragen taken nauwgezet uitvoert met de haar toebedeelde middelen. Van de Luitenant-kolonel is bekend dat zij door de jaren heen zich altijd heeft laten leiden door haar nationalistisch gevoel, en zich altijd heeft ingezet zonder aanzien des persoon, dwars door alle politieke constellaties heen, voor land en volk. Dit karakter is gebracht naar DNV, waar ook de taken zoals eerder aangegeven zodanig worden uitgevoerd dat de successen bekend zijn op bestemder plekke.
Op u wordt een beroep gedaan de bevoegde instanties de ruimte te geven hun werk naar behoren te doen.
De gemeenschap mag blijven rekenen op het Directoraat Nationale Veiligheid dat zij zonder aanzien des persoon, professioneel, met het Surinaams belang voor ogen doorgaat, met de waarborging van de nationale veiligheid in de ruimste zin des woords.

Overige berichten