fbpx

DNV geeft duidelijkheid over Counter Terrorism Intelligence Unit

Naar aanleiding van recente gebeurtenissen wil het Directoraat Nationale Veiligheid enige duidelijkheid verschaffen rond de Counter Terrorism Intelligence Unit (CTI). Benadrukt wordt dat de Counter Terrorism Intelligence Unit geen unit is van het ministerie van Justitie en Politie. Het is altijd een unit van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), vroeger Bureau Nationale Veiligheid (BNV) en Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD), geweest.

De CTI-unit is in 2011 in het leven geroepen om informatie inzake criminele activiteiten die gerelateerd zijn aan terrorisme zoals drugscriminaliteit, illegale wapenhandel en mensenhandel te verzamelen en te analyseren. Deze Unit is verantwoording verschuldigd aan de Directeur Nationale Veiligheid.

Na de aanhouding van de gebroeders Abdoellakhan is de unit publiekelijk bekend geworden. De unit bestaat uit politieagenten en militairen welke openlijk alsook heimelijk informatie verzamelen bij de opsporing van criminelen en andere verdachte aangelegenheden. De politieagenten die aan de unit verbonden waren, zijn teruggeroepen door de minister van Justitie en Politie, welke het prerogatief heeft om dit te doen.

BEKIJK OOK  Man voelt zich onwel en overlijdt in auto

Thans zijn er gesprekken gaande betreffende de wisseling van de wacht. Het is gebruik dat binnen de inlichtingen- en recherchediensten er regelmatig roulatie plaatsvinden. Het is in dit geval geen unicum dat dit plaats heeft gevonden. De dienst is niet ontbonden, maar zet de werkzaamheden normaal voort.

Gezien de aard van de werkzaamheden is het van belang dat deze unit de gelegenheid wordt geboden om in zeer besloten kring het werk voort te zetten. Het komt de onderzoekingen niet ten goede dat de unit en de daar bijbehorende werknemers zo in het openbaar worden gebracht.

Het Directoraat Nationale Veiligheid zal op korte termijn een gesprek voeren met de ter zake actoren om zorg te dragen dat de unit in volle rust haar werkzaamheden normaal kan voortzetten. Dit ter blijvende waarborging van de veiligheid binnen Suriname.(GFC)