DNV-directeur Veira betreurt voorval vicepresident

Het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) betreurt het voorval welke zich op de avond van de Holika-verbranding heeft voorgedaan, op het terrein van Kamal Dewaker te Livorno.

De vicepresident, de tweede burgervader van het land, is tijdens het overbrengen van de holi-boodschap namens de regering, negatief bejegend door enkelen uit de opgekomen aanwezigen.

Directeur Danielle Veira van het Directoraat Nationale Veiligheid vindt dit zeer betreurenswaardig.

“Wij weten als elke Surinamer, dat de instituten van het land gerespecteerd dienen te worden en dat is op dat moment niet het geval geweest. Wij hebben een onderzoek ingesteld, omdat we ervan uitgaan dat wij als Nationale Veiligheid, naast het beschermen van de VIP, ook moeten toezien hoe dat gaat met de normen en waarden binnen Suriname. Wij zijn bezig met andere instanties, met name het ministerie van Justitie en Politie, om na te gaan hoe strafwaardig dit allemaal is”, aldus de DNV-directeur.

Volgens enkele artikelen binnen het strafrecht zou wellicht gezegd kunnen worden dat de Vicepresident tijdens de uitoefening van zijn ambt negatief beklad en beledigd is. Dit gedrag wordt als zeer disrespectvol aangemerkt.

De functionarissen van DNV die belast zijn met de close protection van de vicepresident, hebben zich op een correcte manier gedragen.

Na zijn toespraak is de vicepresident op de gebruikelijke wijze afgevoerd. “Wij blijven benadrukken dat u niet eens hoeft te zijn met de regering, u hoeft niet dezelfde politieke kleur te hebben als anderen, maar respect voor elkaars mening dient te allen tijde hoog in het vaandel te staan”.

Directeur Veira is verder de mening toegedaan dat Surinamers de instituten van de staat dienen te respecteren en te beschermen. “Het gaat om een instituut, het gaat niet om personen, het gaat niet om datgene wat men zelf vindt om zich op dusdanige wijze te uiten”.

In dit geval gaat het om de instituten van het land, de vicepresident, de president en de andere instituten die krachtens de grondwet functioneren, moeten worden eerbiedigt en gerespecteerd.

Overige berichten