DNL pleit voor dollarisatie economie

Als een effectieve maatregel om weer rust en stabiliteit te brengen in onze macro-economisch systeem pleit De Nieuwe Leeuw (DNL), onder leiding van Dharm Mungra, voor het dollariseren van onze economie.

Ten gevolge van slecht financieel beleid verkeert Suriname thans in een ernstige economische crisis, concludeert Mungra. Het geforceerde handhaven van een zogenaamde stabiele wisselkoers ter beheersing van de maatschappelijke geldhoeveelheid en een verantwoorde dekking van de Surinaamse munt zoals thans het geval is, is irreëel en niet duurzaam.

De inflatie is ook onbelemmerd toegenomen. Het op grote schaal monetair financieren door onder andere geldschepping is daarbij een van de belangrijkste oorzaken.

Het grote aantal positieve effecten door dollarisatie van de economie staat volgens Mungra niet in verhouding met de eventuele, vrij geringe negatieve gevolgen ervan. Het belangrijkste gevolg ervan is dat elke vorm van geldschepping hiermede onmogelijk wordt waardoor elke regering gedwongen zal zijn een evenwichtig monetair beleid te voeren.

Verder zal er rust ontstaan op het gebied van de lonen en prijzen, en daarmee arbeidsspanningen. Ook zal een halt hiermede worden toegeroepen aan kapitaalsvlucht en witwassen terwijl ook lagere interesten op leningen aan producenten, bedrijven en particulieren beschikbaar zullen zijn voor het plegen van investeringen.

De totale economie zal hiervan profiteren in plaats van het vasthouden aan de “valse trots” van een eigen SRD.

Bij eventueel regeermacht zal in de monetaire sfeer verder worden gestreefd naar de volgende maatregelen:

– het terugdringen van de inflatie tot een internationaal aanvaardbaar niveau;

– verhoging van het BNP – een geprojecteerde economische groei van minimaal 5% per jaar

– verhogen van de nationale spaarquote en vergroten van de beleggingsmogelijkheden;

– een evenwichtig loon- en prijsbeleid;

– de institutionele reorganisatie en versterking van de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën.

Overige berichten