fbpx

DNA zal zich buigen over kwestie Rosebel/porknokkers om verdere escalatie te voorkomen

GFC NIEUWS-Een groep bewoners uit Nieuw Koffiekamp heeft dinsdag een bezoek gebracht aan De Nationale Assemblée (DNA) waar zij hun misnoegen hebben geuit over de ernstige situatie die zich recent in het gebied heeft voorgedaan.

Zondag werd één persoon dodelijk geraakt en zijn ook gewonden gevallen in de Royal Hill pit te Brokopondo.

Van de regering wil de groep weten wat er zal worden gedaan om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen.

DNA-voorzitter Jennifer Simons heeft aangegeven, de situatie te betreuren en de aanwezigen en Suriname gecondoleerd met het heengaan van een familielid, vriend, collega en landgenoot.

Om zulke gevallen in de toekomst te voorkomen heeft het parlement in 1994 een overeenkomst aangenomen, benadrukt de voorzitter die meent dat er nu wel een oplossing moet komen voor dit vraagstuk. Het parlement zal zich buigen over deze situatie, zodat er geen escalatie meer plaatsvindt.

BEKIJK OOK
Twee jeugdige ontvluchte arrestanten weer in de kraag gevat, verdachten die onderdak aanboden aangehouden

Voorzitter Simons heeft de groep aangegeven, dat er een wet is aangenomen waarbij de regering geen concessies mag uitgeven in gebieden rondom de dorpen voordat de bewoners in kennis zijn gesteld.

Het gaat om de wet houdende nadere wijziging van het Decreet Beginselen Grondbeleid. Deze wet is in 2017 met 37 stemmen goedgekeurd. De wet moet nog worden afgekondigd door de president.

“Als dit is gebeurd ontstaat er een andere situatie, waarbij niet zomaar concessies worden uitgegeven. Met de afkondiging van de wet wordt een deel van het probleem opgelost”, stelt de DNA-voorzitter.

Het parlement heeft dinsdag vóór de behandeling van de Comptabiliteitswet 2017, aandacht besteed aan deze kwestie.

De fractieleiders hebben allen vragen gesteld aan de regering. Voor de DNA is onder andere belangrijk wat er precies zondag is gebeurd op Royal Hill.