DNA wil aantal belangrijke wetten in 2019 aannemen

De Nationale Assemblee (DNA) is van plan om in 2019 een aantal belangrijke wetten te behandelen en die ook aan te nemen. Een van die wetten is de nieuwe comptabiliteitswet die onder andere een betere monitoring van de uitgaven van het land moet garanderen.

Voor de bevolking misschien geen interessante wet maar voor de overheidsuitgaven wel noodzakelijk, zei voorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

De politica somde verder op dat de Wet Bescherming Moederschap ook op de agenda wordt geplaatst, meldt het NII. Vaders zullen bij aanname van deze wet in de gelegenheid worden gesteld om rond de periode van de bevalling zwangerschapsverlof op te nemen.

In aansluiting hierop komt er een fonds waarbij kleine ondernemers niet hoeven te vrezen dat zij voor het zwangerschapsverlof moeten betalen. Een ander wetsproducten is de Huurwet die zowel huurder als verhuurder mogelijkheden biedt om zonder problemen contracten aan te gaan.

Het parlement wenst zich in het nieuwe jaar ook te buigen over de integrale aanpassing van de Notariswet. Het belang van deze wet is dat de samenleving in goed vertrouwen naar de notaris kan gaan om zaken te regelen.

DNA-voorzitter Geerlings-Simons liet haar licht ook schijnen op het behandelen van een raamwet Volksgezondheid die alle aspecten van dit onderwerp in ons land regelt. Ze bracht ook naar voren dat dit jaar aandacht geschonken wordt aan de kwestie huisvesting.

Er komt een Wet Garantiefonds Huisvesting waarbij mensen gemakkelijker toegang krijgen tot een hypotheek.

Wat nog dit jaar meegenomen wordt is de Wet Nationaal Woningbouwfonds, waarbij structureel geld beschikbaar wordt gesteld door de overheid voor sociale doelgroepen ter financiering van huisvesting.

Ten aanzien van 2018 zei de DNA-voorzitter dat vanwege diverse redenen, niet alle wetten zijn afgerond. Verder gaf ze aan dat er toch veel werk is verzet, gelet op het feit dat de diverse parlementaire commissies zich op velerlei werkgebieden hebben georiënteerd.(GFC)