DNA -voorzitter doet verslag over 2017

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft aan de media verslag gedaan over het afgelopen parlementair jaar. De voorzitter gaf onder meer aan, dat dankzij de inspanningen van de diverse deskundigen en afdelingen van het college, het werk in 2017 steeds beter kon worden uitgevoerd.

Het afgelopen jaar zijn er 71 openbare vergaderingen uitgeschreven waarvan 68 door zijn gegaan. Van de 30 geplande huishoudelijke vergadering hebben allemaal plaatsgevonden.

Verder gaf de voorzitter aan, dat van de openbare commissievergaderingen er 25 gehouden zijn en van de commissievergaderingen vonden er 247 plaats waarvan 102 bijeenkomsten gehouden werden door de vaste departementale commissies die ook het wetgevend werk doen dat op hun terrein ligt, aldus Geerlings-Simons.

Met betrekking tot de wetgeving zijn er 27 ontwerpwetten ingediend. Ook het herstel en stabilisatieplan is volgens de voorzitter bij wet goedgekeurd. De Nationale Assemblee heeft 12 petities ontvangen. Het parlement heeft een aantal missies uitgevoerd ,waarbij onder meer genoemd kan worden een bezoek onder leiding van de vicevoorzitter aan Braamspunt in het kader van zand afgravingen.

Ook missies naar het buitenland in het kader van de Inter Parlementaire Unie (IPU) en ParlAmericas zijn uitgevoerd om het werk van de parlementen nationaal en internationaal te bespreken. In totaal waren het er 25 missies naar deze organisaties.(GFC)

Overige berichten