fbpx

DNA vandaag in openbaar debat over maatregelen regering

Het parlement komt vandaag in openbare vergadering bijeen om te discussiëren over de diverse verhogende maatregelen die de regering zal doorvoeren.

Eerder eisten parlementariërs van zowel de coalitie als de oppositie dat de regering zo spoedig mogelijk met breedvoerige informatie komt over de ingrijpende maatregelen, zoals de verhoging van de nutsvoorzieningen en de brandstofprijs.

Op woensdag 2 september hebben parlementariërs van de vaste commissies van Financiën, Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Handel & Industrie en Natuurlijke Hulpbronnen van De Nationale Assemblee (DNA) en toehoorders hun afkeuring uitgesproken over de afwezigheid van de regering bij deze belangrijke bijeenkomst. Zij eisten volgens een bericht van DNA tevens een openbaar debat.

Delen van het parlement hebben geschokt gereageerd op de maatregelen, meer nog omdat het college niet gekend is bij de besluitvorming.

Overige berichten