DNA treft speciale voorzieningen om coronabesmettingen ter plaatse te voorkomen

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nationale Assemblee heeft als instituut de plicht en de verantwoordelijkheid om onder alle omstandigheden te kunnen werken.

Echter is de Covid 19-situatie dermate ernstig dat er speciale voorzieningen getroffen moeten worden om het werken zowel voor de leden als het personeel op een verantwoorde wijze mogelijk te maken, laat de leiding weten.

De preventiemaatregelen en protocollen staan nog steeds overeind en behoren strikt nageleefd te worden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Hebben Surinaamse politici mogelijk een laag intelligentieniveau?

Bij de huishoudelijke- en openbare vergaderingen zal de presentie buiten moeten worden getekend. In de vergaderzaal zullen er twee leden per fractie tezamen met de voorzitter, de vicevoorzitter en de griffie aanwezig zijn.

De leden zitten conform de Covid-19 protocollen. De overige leden blijven in de fractiekamer en kunnen per Zoom of via het HCL netwerk van DNA in contact staan met de andere leden in de zaal.

Tijdens de openbare vergadering zal de regering aanwezig zijn op basis zijn van een minimale bezetting. Alleen de president, vicepresident en 2 tot 3 ministers mogen tegelijkertijd aanwezig zijn. Verder mogen er namens de regering maximaal zes deskundigen aanwezig zijn.

De beveiliging van DNA zal geïnstrueerd worden erop toe te zien op de naleving van alle preventiemaatregelen.

De leiding van DNA zal via aanplakkingen en mededelingen de restricties tot toegang duidelijk kenbaar maken aan alle leden, personeel, de regering, beveiliging en anderen.

Overige berichten