DNA participeert in internationale klimaatconferentie

De Nationale Assemblee (DNA) zal ook een bijdrage leveren tijdens de internationale klimaatconferentie, die van 12 tot en 15 februari in Suriname wordt gehouden.

Tijdens een persconferentie in het parlementsgebouw heeft DNA-voorzitter Jennifer Simons aangegeven, dat de volksvertegenwoordiging een belangrijke rol te vervullen heeft in alles dat te maken heeft met milieuplannen en milieuwetgeving. Simons is één van de sprekers tijdens deze conferentie in Royal Torarica.

Suriname is een bosrijk land en zal samen met soortgelijke landen mogelijkheden moeten bekijken en opties die er zijn om internationaal bij te dragen aan het klimaatvraagstuk en wat er samen als landen kan worden gedaan om de bossen een goede plaats te geven, zegt Simons.

Tijdens haar spreekbeurt zal de DNA-voorzitter ingaan op de financiële mogelijkheden voor het prijstoekennen van carbon en wetgeving.

De organisatoren van de klimaatconferentie zijn geïnformeerd over de belangrijke ontwikkelingen in Suriname. In DNA is besloten dat milieu een fundamenteel vraagstuk is en klimaatverandering, die nu op til is, belangrijk is voor het voortbestaan van de economie.

DNA speelt een welbewuste rol, niet alleen op het gebied van wetgeving, maar om ook het vraagstuk van klimaatverandering en de inzet van bossen op correcte wijze ter hand te nemen.

Mijlpaal

De voorzitter van de commissie Milieu en Klimaatverandering, André Misiekaba, heeft aangegeven dat na deelname aan een conferentie in 2012 in Brazilië, is voorgesteld om een commissie in te stellen die zich bezighoudt met milieu en klimaatverandering.

Volgens de commissievoorzitter is het een mijlpaal dat het parlement erin is geslaagd om kamerbreed een milieuraamwet in te dienen.

De commissie van rapporteurs is hard aan het werk en streeft ernaar om deze voor het land belangrijke wet in de eerste helft van 2019 aan te nemen.

Suriname en gelijksoortige landen met een hoge bosbedekking, lage ontbossing en een te verwaarlozen uitstoot van schadelijke stoffen vinden dat als zij de bossen laten er daartegenover een compensatie moet staan. Vandaar dat deze boodschap steeds wordt gegeven op internationale vergaderingen.

Samenwerken

Hoewel Suriname een achterstand heeft doet de commissie er alles aan om de milieuwet door het parlement te krijgen. “ Wij kunnen niet de naam dragen van het meest beboste land, terwijl wij er niks aan verdienen omdat wij ons huiswerk niet maken”, stelt assembleelid Marinus Bee.

Net als lid Bee vindt Asiskumar Gajadien, één van de initiatiefnemers van de milieuraamwet, dat het milieuvraagstuk partijoverschrijdend is.

De samenleving moet zich er ook van bewust zijn dat samenwerking voor aanpak van het milieuvraagstuk noodzakelijk is voor de huidige en komende generaties.

De leden van de commissie Milieu en Klimaatverandering Silvana Afonsoewa, Grace Watamaleo en Riad Nurmohamed hebben ook aangezeten tijdens de persconferentie.

Overige berichten