fbpx
DNA neemt risico teruggeroepen leden te handhaven

“Voor mij als jurist is het eigenlijk onbegrijpelijk dat onze DNA dit risico neemt om mensen te laten participeren aan wetgeveingsactiviteiten, terwijl ze volgens de Terugroepwet geen lid meer zijn van het parlement.” Zo sprak advocaat Gerold Sewcharan op een persconferentie in het kader van het vonnis dat de rechter heeft gewezen in de zaak van de terugroeping van Raymond Sapoen en Dieppakkoemar Chitan.

Daarbij zijn 13 leden van het Centraal Hoofdstembureau en de voorzitters van de hoofdstembureaus van de districten Wanica en Saramacca door de Pertjajah Luhur (PL), de Nationale Partij Suriname (NPS), de Vooruitsrevende Hervormingspartij (VHP) en de twee belanghebbenden Prim Sardjoe en Barkat Mohabalie voor de rechter gesleept. Sewcharan werd op de persconferentie bijgestaan door vertenwoordigers van zijn clienten teweten Ruth Wijdenbosch (NPS), Mahinder Rathipal (VHP) en Hendrik Setrowidjojo (PL).

De advocaat benadrukte dat het niet zijn intentie is om de juistheid of onjuistheid van het vonnis te bespreken, maar slechts de vier voor hem belangrijke overwegingen die rechter Sieglien Wijnhard erin heeft opgenomen te verduidelijken. De meest belangrijke overweging daarbij is volgens Sewcharan dat de rechter het volgende heeft gesteld: “In de Kiesregeling wordt terecht zoals de eisers stellen niet aan het Centraal Hoofdstembureau het recht toegekend om zelf te beoordelen of de terugroeping op rechtsgeldige wijze is geschied. Het verweer dat het CHS reeds bijeen is gekomen om te voorzien in de vacatures en dat zij ten aanzien daarvan reeds een standpunt hebben bepaald welke eerst teniet zal moeten worden gedaan alvorens een andere kan worden toegelaten, wordt daarom verworpen.”

Deze overweging van de rechter is uitermate belangrijk, zegt Sewcharan. Dit aangezien het CHS heeft beweerd dat haar de bevoegdheid toekomt om de terugroeping op haar rechtsgeldigheid te beoordelen. Dat betekent dat het CHS met haar opstelling totnogtoe in strijd met de wet heeft gehandeld. De tweede belangrijke overweging is als volgt: “Het CHS is zelfstandig drager van rechten en plichten en kan daarom zelfstandig in rechten worden betrokken. Het verweer terzake de niet ontvankelijkheid faalt daarom.” Sewcharan legt uit dat er was gesteld dat zijn clienten geen vordering zouden kunnen instellen tegen het CHS. De rechter zegt volgens hem dat dit verweer niet opgaat en er kan zondermeer een vordering worden ingesteld tegen het CHS.

Een derde overweging van het vonnis is: “Het verweer dat de kantonrechter zich onbevoegd dient te verklaren, omdat de wet terugroeping volksvertegenwoordigers onverbindend moet worden verklaard wegens strijd met de Grondwet wordt verworpen, omdat het geen steun vindt in het recht.” Daarmee worden alle stellingen dat de Terugroepwet op de operatietafel moet verworpen, zegt Sewcharan. “De Terugroepwet kan toegepast worden en is uitvoerbaar.” In een andere overweging hebben de PL, NPS, VHP en de twee belanghebbenden de kantonrechter niet in de gelegenheid gesteld om te beoordelen of de terugroeping van sapoen en Chitan conform de wettelijke procedure heeft plaatsgevonden. Ook hebben zij niet aannemelijk gemaakt dat de terugroeping van Sapoen en Chitan op rechtsgeldige wijze heeft plaatsgevonden.

Meer nieuws

Eigen basisschool voor Drepada

GFC NIEUWS- Het dorp Drepada in Brokopondo heeft op maandag 19 oktober een mijlpaal bereikt. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….