“DNA moet monetaire autoriteiten ondersteunen”

GFC NIEUWS- “Er is een nieuwe governor en we moeten de monetaire autoriteiten ondersteunen”. Zo sprak parlementariër Melvin Bouva dinsdag in de Nationale Assemblee.
De volksvertegenwoordiger reageerde hiermee op indringende vragen van leden van de oppositie in het parlement die een reactie van de regering verlangden inzake de situatie op financieel vlak als die bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) c.q. de kasreserve.
Bij de voorlaatste vergadering was een antwoord van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën uitgebleven; de bewindsman deelde het parlement toen schriftelijk mee dit pas te kunnen doen na door de justitiële autoriteiten verhoord te zijn.
Op de vergadering van 3 maart deelde minister Hoefdraad opnieuw schriftelijk mee dat de gevraagde informatie reeds is opgevraagd bij de CBvS alsook bij de moederbank advies is gevraagd ten aanzien van de aanpak van de wisselkoersproblematiek.
“Gelet op mijn uitlandigheid wegens een dienstreis en het feit dat de governor van de CBvS recent is aangetreden, vraag ik de medewerking dat de ruimte wordt geboden aan de monetaire autoriteiten om deze informatie aan te dragen”, schrijf de bewindsman verder.
Bouva benadrukte dat uit de brief van minister Hoefdraad duidelijk blijkt dat de bewindsman nog wat tijd nodig heeft. “Er is een nieuwe governor en we moeten de monetaire autoriteiten ondersteunen,” aldus de parlementariër, die echter ook onderstreepte dat de coalitie ook erbij blijft dat het parlement geïnformeerd moet worden.
Hij ondersteunt daarom de oppositie in haar roep om informatie. Bouva zegt echter dat minister Hoefdraad niet heeft aangegeven dat het onwil is, maar dat hij op dit moment niet kan.
Volgens Bouva zal de coalitie ook alles inzetten om de regering ertoe bewegen die nodige informatie te verschaffen, omdat ook zij niet voldoende content is met de reactie die de regering naar het parlement heeft opgestuurd.
Volgens de parlementariër zal er binnen afzienbare tijd met de regering een vergadering gepland worden. “We vinden de situatie ook niet minder erg”, sloot hij af.
Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons had eerder in de vergadering reeds aangegeven dat indien de regering het parlement niet schriftelijk kan informeren er dan een vergadering belegd zal worden of een interpellatie uitgeschreven. Dit zal donderdag of vrijdag geschieden. Ook de parlementsvoorzitter acht het van belang dat het parlement die informatie krijgt van de regering.

Overige berichten