DNA maakt zich klaar voor algemene politieke beschouwingen

De Nationale Assemblee (DNA) hoopt medio januari van dit jaar een aanvang maken met de algemene politieke beschouwingen op de jaarrede van president Desiré Delano Bouterse. De bedoeling was om in december van het afgelopen jaar te starten met de debatten, maar door diverse redenen konden deze niet plaatsvinden.

De begrotingscommissie moest namelijk nog wat zaken afronden. Volgens DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons wordt er nu gewerkt met 1 begrotingswet in plaats van 16.

De werkwijze is dat de vaste commissies verslag doen van de gesprekken die gevoerd zijn met de verschillende ministeries over de plannen. Daarna wordt verslag gedaan aan de begrotingscommissie. Deze bespreekt zaken met de minister van Financiën en brengt een eindverslag uit aan het parlement. Pas dan kan DNA in openbare vergadering bijeenkomen. Het streven is verder om een week na de start van de algemene politieke beschouwingen een aanvang te maken met de begrotingsbehandeling.

De DNA-voorzitter hoopt in februari de nieuwe begroting over het dienstjaar 2019 af te hebben. Behalve de begroting zal het parlement dit jaar wederom een aantal belangrijke wetten in behandeling nemen en goed te keuren.

De Wet Bescherming Moederschap wordt ook op de agenda geplaatst, evenals de integrale aanpassing van de Notariswet, Huurwet, Raamwet Volksgezondheid, Wet Garantiefonds en Huisvesting.(GFC)

Overige berichten