DNA-lid Samidin wil duidelijkheid over subsidiebeleid

Het assembleelid Naomi Samidin heeft bij de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2019 in het parlement de regering gevraagd, meer duidelijkheid te geven over het gevoerde subsidiebeleid.

De regering draagt volgens haar de primaire verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar burgers, zoals het goed regelen van de gezondheidszorg, het onderwijs, het creëren van werkgelegenheid en het bieden van sociale zekerheid. En in het streven van de regering dit te verwezenlijken is het goed een duidelijk beeld te hebben over het subsidiebeleid.

Ofschoon de regering op meer gebieden de hulp verleent wil het parlementslid stilstaan bij een 4-tal zaken. Ze noemde onder meer stroomsubsidie. Ze vroeg of dit van de baan is en of de samenleving nog zuinig omgaat met het verbruik van energie. Ook wenst ze te weten of de subsidie aan sommige huishoudens zoals dat in 2015/2016 was afgesproken nog steeds wordt toegepast.

Ten aanzien van het subsidiëren van vervoer vraagt Samidin zich af wie precies tegemoet wordt gekomen. “Als ik kijk naar het Nationaal Vervoer Bedrijf, dan kan iedereen gebruik maken daarvan, ook toeristen. Ze betalen nu vanaf SRD 1, maar als we werkelijk willen subsidiëren, moeten we niet denken aan onze seniore burgers, of schoolgaanden? Dat ze daarvoor een kaart krijgen en dus overal met de ‘s lands bus terecht kunnen, zodat we die alleenstaande moeder niet meer horen klagen en we die schoolgaanden niet meer horen zeggen dat ze vandaag niet naar school zijn gegaan, omdat ze geen busgeld hebben”, aldus de volksvertegenwoordiger uit het district Saramacca.

Ze benadrukt dat de subsidie terecht moet komen bij de groepen of burgers die daar recht op hebben.

Met betrekking tot de sociale instelling ziet ze een stijging op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting van SRD 3 miljoen ten opzichte van 2018. Ze vraagt de regering waar de jaarverslagen zijn zodat getoest kan worden hoe de gelden besteed zijn.

Samidin merkte op dat niet eindeloos gesubsidieerd kan worden. “Ik moet wel toegeven dat sommige, vooral zorginstellingen, wel heel erg behoeftig zijn, baanbrekend werk verrichten en toch moeten wachten op hun subsidie. Ik vraag dat er ook begeleiding komt voor die instellingen die hun verslagen en jaarrekeningen niet op orde hebben.”

De subsidie van basisartikelen vindt ze prima maar ook hier vraagt ze zich af of ze bij de personen terecht komen die daar recht op hebben. Ten aanzien van de subsidie van melk pleit ze voor een kaartensysteem voor de seniorenburgers en iets oudere kinderen waarbij ze op weekbasis van de overheid een pakje melk krijgen zodat zij ook recht hebben op een gezond leven.