fbpx
DNA-lid Gajadien uit bezorgdheid over economische situatie in brief aan president

GFC NIEUWS- In een schrijven aan president Desi Bouterse uit het DNA-lid Asiskumar Gajadien van de VHP zijn bezorgdheid over de huidige economische situatie in het land.

Het lid vraagt aan de president om het parlement zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.
Onder meer baren de steeds stijgende valutakoersen, het dekkingspercentage van onze munteenheid en mogelijk een devaluatie van de Surinaamse Dollar hem zorgen.

Hieronder de brief aan de president

Geachte president,

Door tussenkomst van de voorzitter van De Nationale Assemblée, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, benadert ondergetekende u met het volgende:

Onlangs is bekend geworden dat er door de Centrale Bank van Suriname naar schatting 200 miljoen USD vanuit de kasreserve van middelen van cliënten/depositomiddelen van de commerciële banken is onttrokken. Het is nog steeds onduidelijk waaraan en in welke mate deze onttrokken middelen zijn besteed.

Gesproken wordt over aflossing van de schulden, koersinterventie(s), importen en andere verplichtingen. Ook is er nog steeds onduidelijkheid en een groot wantrouwen over het beheer van de resterende kasreserve van de commerciële banken, bestaande uit vreemde valuta (50%) en de Surinaamse Dollar (35%).

Inmiddels constateren we dat de wisselkoersen voor vreemde valuta dagelijks blijft stijgen. Zelfs banken gebruiken verschillende wisselkoersen voor vreemde valuta. Eveneens stellen we vast dat de publicatie van cijfers van de Centrale Bank van Suriname niet tijdig plaatsvinden, zoals verplicht is.

De laatste gepubliceerde weekbalans – voor zover correcte weergave – dateert van 31 januari 2020. Hieruit is af te leiden dat het dekkingspercentage van onze munteenheid, conform artikel 19 van de Bankwet, reeds geruime tijd onder de 50% ligt. Met de indicatoren van het verpanden van onze goudreserve en de verschuivingen in onze internationale monetaire reserve, zal het dekkingspercentage van ons munteenheid onder de 35% komen te liggen.

In dit kader worden de volgende vragen ter beantwoording aan u voorgehouden:

1. Kunnen de juiste informaties met betrekking tot gebruik van de onttrokken kasreserve aan ons opgestuurd worden? Dit inclusief de verantwoordelijke opdrachtgevers, waaraan het allemaal is besteed en de daarbij behorende juiste bedragen.

2. Is er een beschikking opgemaakt waarin zijn verwerkt de buitengewone omstandigheden om te mogen afwijken van het dekkingspercentage onder de 50% zoals aangegeven in artikel 19 lid 1 van de Bankwet?

3. Zal het herstel van het dekkingspercentage onder de 35% door middel van devaluatie van onze munteenheid plaatsvinden?

Hoogachtend,

Asiskumar Gajadien
DNA-lid VHP

Meer nieuws

PAHO schenkt 15 tablets aan Malaria Programma

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft ten behoeve van het Malaria Programma 15 tablets gedoneerd. Dikke vrouwen makkelijk slank…

Geldautomaat Paramaribo opgeblazen

GFC NIEUWS- Dieven hebben vannacht een geldautomaat aan de Ringweg in Paramaribo opgeblazen met explosieven. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Hertelling in geheel land onmogelijk

GFC NIEUWS- Een landelijke hertelling op dit moment is niet mogelijk. Als de president het aan mij persoonlijk had gevraagd, had ik hem gezegd dat…

NPS verliest 1 zetel in Paramaribo

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) van voorzitter Gregory Rusland blijkt na het verder verwerken van de stemmen door Binnenlandse Zaken (Biza) een zetel…

OKB publiceert processen-verbaal Paramaribo

GFC NIEUWS- Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft vanavond het grootste deel van de processen-verbaal van Paramaribo geplaatst op haar website. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Nerkust ontkent ‘gerommel’ met dozen in NIS

GFC NIEUWS- Voorzitter van Kiesdistrict 1 Paramaribo, Mike Nerkust, ontkracht alle beschuldigingen dat hij gemeend heeft om twee dozen met processen-verbaal te ontvreemden. Dikke vrouwen…

Bouterse: de druiven worden zuur

GFC NIEUWS- President Desi Bouterse – wiens partij de NDP bij de verkiezingen van 25 mei 16 zetels behaalde volgens de officieuze resultaten – zal…

Samenscholingsverbod verruimd naar 250

GFC NIEUWS- Het Covid-19 Management team heeft het samenscholingsverbod van 50 personen opgevoerd naar 250 personen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

VHP, NPS en ABOP voeren al gesprekken

GFC NIEUWS- Terwijl de officiële uitslag van de verkiezingen nog moet worden vastgesteld, zijn de VHP van Chan Santhoki, de ABOP van Ronnie Brunswijk en…

216 repatrianten hebben gestemd

GFC NIEUWS- Repatrianten in quarantaine hebben op 25 mei hun stem uitgebracht. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Hertelling stembureau 168 nog gaande

GFC NIEUWS- Voorzitter Mike Nerkust van het Hoofdstembureau Paramaribo heeft bekendgemaakt dat stembureau 168 (Latour ) wegens ongeregeldheden opnieuw geteld zal worden. Dikke vrouwen makkelijk…

Hertelling biljetten stembureau 168 Paramaribo

GFC NIEUWS- Vanwege een onvolledig proces-verbaal zullen de stembiljetten van stembureau 168 van Kiesdistrict 1 Paramaribo opnieuw worden geteld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

SNWIS blijft de tellingen volgen

Vanmiddag omstreeks 12.00 uur wordt het verkiezingsproces voor wat Paramaribo betreft, voortgezet in het NIS. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Ingezonden| De kaarten zijn geschud

GFC NIEUWS- In mijn column van 19 mei 2017 met als kop “Wat Nu” stelde ik onder meer dat tijdens een NDP-bijeenkomst destijds in OCER…

AFP bezorgd over verloop verkiezingsproces

GFC NIEUWS- Het Anti-Fraude Platform (AFP) heeft met verontrusting de aanlevering van stembussen en verkiezingsmaterialen geobserveerd vanochtend bij het NIS. Dikke vrouwen makkelijk slank met…