fbpx

DNA-lid Cotino pleit voor onafhankelijke toezicht commissie strafinrichtingen

GFC NIEUWS- Volksvertegenwoordiger Rossellie Cotino pleit voor een onafhankelijke commissie voor het toezicht op penitentiaire inrichtingen.

De commissie zal moeten bestaan uit maximaal vijf leden. In de commissie dienen op zijn minst zitting te hebben, een afgevaardigde van: het ministerie van justitie en Politie, het Hof van Justitie en van het Openbaar Ministerie.

Deze informatie heeft de NDP-parlementariër woensdag gepresenteerd in De Nationale Assemblee, tijdens een openbare vergadering met als onderwerp ‘De Ontwerpwet inzake de inrichting, de bestemming, het beheer van en het toezicht op penitentiaire inrichtingen en huizen van bewaring’.

De commissie is belast met het toezicht op de uitvoering van de wet binnen de inrichtingen en adviseert het KH gevraagd en ongevraagd. Nadere regels omtrent de samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de commissie worden per staatsbesluit vastgesteld.

BEKIJK OOK
Jonge Surinaamse Nederlander en bewoners ruimen centrum Para op

“De commissie bestaat momenteel uit een paar zwaarwichtige personen maar ontbreekt elke schijn van onafhankelijkheid. Dan pleit ik liever voor een commissie met een jurist gespecialiseerd in strafrecht, mensen uit het maatschappelijk middenveld die totaal onafhankelijk functioneren van het KPA”, aldus Cotino.

“Voorzitter ik zie graag dat de commissie een onafhankelijke is, in plaats van een die als ondersteuning fungeert voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren in de uitvoering van zijn taak, zoals vervat in de memorie van toelichting. De commissie zal mijns inziens ook toezicht moeten houden op de arrestantenzorg of gedetineerdenzorg. Het is in de wet niet duidelijk aan wie de commissie rapporteert. Minister, aan wie rapporteert de commissie,” vroeg de NDP-parlementariër.”