DNA-lid Abdoel ziet verbetering in economische situatie

DNA-lid Amzad Abdoel zegt dat hoewel er uitdagingen zijn, de verbetering in het land duidelijk merkbaar is.

De positieve ontwikkelingen hebben vooral ook geleid dat onze kredietwaardigheid en de outlook verbeterd is door Moody’s van negative naar stable. Dit bracht hij naar voren bij aanvang van de behandeling van de begrotingen voor het dienstjaar 2019.

De volksvertegenwoordiger ging in op de ontwikkelingen rond de koersen. Dat de koers stijgt en fluctueert kan komen door paniekreacties, speculatiegedrag van hen die op koerswinsten uit zijn, maar vooral de stremming van de Eurozendingen,waardoor er minder US dollar voorradig zijn.

Gelet op de huidige ontwikkelingen mag er geen sprake zijn van fluctuaties, aangezien:

1. De economie aantrekt. Er groei is van 1,7% in 2017 en ongeveer 2% in 2018.
2. De inflatie die sterk gedaald is onder de 7 % ligt voor 2018
3. De steeds kleiner wordende tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans.

Abdoel juicht het toe dat governor Robert Gray van Trikt druk bezig is een oplossing te zoeken voor de ontwikkelingen op het koersenfront. De huidige governor is nu al bezig, maar belangrijk is vooral dat alle ondersteuning geven wordt aan de monetaire autoriteiten die zij nodig hebben.

Het assembleelid wijst er verder op dat de betaling van rentes en aflossingen nooit een probleem zijn geweest. Ondanks de druk op de staatsbegroting is de regering altijd haar betalingsverplichtingen nagekomen. Het wordt wel tijd dat we over de staatsschuld en de wet op de staatsschuld uitgebreid discussiëren.

Met een nieuwe comptabiliteitswet, een nieuwe aanbestedingswet en andere wetten die aangekondigd zijn door de Centrale Bank van Suriname zoals de wijziging van de bankwet, moeten wij het wettelijk kader van ons financieel bestel moderniseren en zorgen voor meer transparantie en accountability, aldus Abdoel.

In dat kader moet er ook gekeken worden naar de wet op de staatsschuld waarin er voorzieningen zijn opgenomen voor de regering voor 5 jaren. Het ontwikkelingsproces van het land mag niet worden gestremd, vooral nu niet daar de groei weer op gang is gekomen, vindt de commissievoorzitter.

Abdoel is niet te spreken over de kritiek die de oppositie heeft op de begroting en vindt dat er ongegrond zaken naar voren zijn gehaald met een politiek doel.

De parlementariër zegt het volgende: ‘’niets in de begroting is verborgen. De programma’s die middels leningen gefinancierd moeten worden zijn duidelijk beschreven. Het gaat niet altijd om nieuwe maar soms ook om projecten die reeds in uitvoering waren. Het gaat niet om consumptieve bestedingen. Het gaat om een project die de ontwikkeling van het land enorm omhoog kunnen stuwen. Het gaat om investeringsprojecten die te maken hebben met onderwijs, ondernemerschap, infrastructuur, volksgezondheid, nutsvoorzieningen, verbetering van de levenskwaliteit en de financiële afwikkeling van al die zaken’’.

Het parlement moet samen met de regering nagaan welke projecten onder meer prioriteit genieten en voor welke er al financiering is geregeld.