DNA-lid Abdoel: Storting Staatsolie verstandig gebruiken

Amzad Abdoel, lid van De Nationale Assemblee, pleit ervoor dat de US$.337,5 miljoen die door Staatsolie is gestort in de staatskas, op een verstandige wijze wordt gebruik. De politicus is van mening dat dit een uitgelezen mogelijkheid is om de staatsfinanciën te ordenen. Een deel van de staatsschuld aflossen of bepaalde schulden herschikken zijn enkele zaken die de regering kan overwegen.

Abdoel hoopt dat de regering ook kijkt naar de ondernemers die diensten hebben verleend aan de overheid en nog niet zijn betaald. Hierdoor kan de economische bedrijvigheid gestimuleerd worden met de nodige spin-off effecten. Sommige projecten, zoals: de bouw van scholen en andere infrastructurele projecten zijn vanwege de financiële crisis stopgezet.

Uit het bedrag dat door Staatsolie is gestort kan de regering deze stopgezette projecten en die welke in de afrondingsfase waren, ook daadwerkelijk afronden. Volgens Abdoel voorkom je daarmee kapitaalvernietiging. De volksvertegenwoordiger is realistisch en geeft aan, dat het geld veel lijkt, maar gezien de verplichtingen die de Staat heeft, is het bedrag niet toereikend. “Het is geen wondermiddel dat de problemen gaat oplossen’’, aldus de parlementariër.

Het blijft een grote kans die gebruik moet worden door de regering; zij kan verder inhoud geven aan de ommekeer die dit jaar moet plaatsvinden van economische neergang naar groei. Een andere mogelijkheid is om een deel van het geld toe te voegen aan de monetaire reserve.

Abdoel benadrukt dat de prioriteiten goed op een rijtje moeten worden gezet. Die 337,5 miljoen kan namelijk verdampen zonder dat iemand er wat van gemerkt heeft, aldus de volksvertegenwoordiger. Volgens hem is, gelet op de huidige ontwikkelingen ten aanzien van olie en goud, het vooruitzicht voor de Surinaamse economie beter dan in 2015 en 2016. Als de inkrimping van de economie in ogenschouw genomen wordt kan worden afgeleid dat er verbetering in zicht is.

De regering is destijds een obligatielening van US$.550 miljoen op de internationale kapitaalmarkt aangegaan. Een deel van de lening (US$.261,5 miljoen) werd aangewend om Staatsolie welke in de rode cijfers verkeerde door de forse daling van de olieprijzen, te helpen. Het overig deel uit de lening werd door de regering gebruikt om andere dringende uitgaven te doen. Ondanks de vele kritieken vindt Abdoel dat het een wijs besluit is geweest van de regering om dit bedrag te lenen. Staatsolie is er namelijk beter van geworden.(GFC)