fbpx

DNA-lid Abdoel: ”Rij- en Voertuigenbelasting is rechtvaardig”

Het DNA-lid Amzad Abdoel is de mening toegedaan dat de Rij- en Voertuigenbelasting een rechtvaardige belastingvorm is. Dit omdat mensen die geen rij- of voertuig hebben die belasting niet betalen. Internationaal wordt deze geheven en zorgt voor extra inkomsten voor de overheid.

In gesprek met het NII zegt de politicus, dat de wet kortweg inhoudt dat bezitters van een rij of voertuig belasting daarop moeten betalen. Deze maatregel is niet nieuw omdat de president de aankondiging hiervan reeds in de jaarrede van 2017 had gedaan.

Abdoel legt uit dat de veelbesproken government-take en de eerdergenoemde wet niet hetzelfde zijn. Mensen betalen geen dubbele heffing zoals gesteld wordt. Hij verduidelijkt, dat geen enkele component van de rij- en voertuigenbelasting in de government-take zit. Deze belasting is bij wet geregeld terwijl dat niet gezegd kan worden van de governmenttake.

Met de nieuwe wet zal de regering op jaarbasis ongeveer SRD 80 miljoen binnen brengen. Dat zal naar zijn zeggen niet voldoende zijn om alle overheidstekorten op te vangen maar levert wel een belangrijke bijdrage. Het gaat wel helpen om inefficiënties als prijsstijgingen en verdere druk op de wisselkoers weg te werken, meent de parlementariër. Een deel uit deze inkomsten worden ook aangewend voor onderhoud van wegen en wegmeubilair.

BEKIJK OOK  Bromfietser rijdt voetganger aan, slachtoffer in ziekenhuis overleden

Abdoel geeft aan dat de regering hogere bedragen had willen doorvoeren maar dat het parlement voorgesteld heeft om die bedragen te herzien.

Hieronder ziet u de bedragen die betaald moeten worden voor de diverse categorieën rij- en voertuigen per 1 januari 2019:

P1- SRD 75

P2- SRD 120 (grootste groep)

P3- SRD 520

P4- SRD 880

P5- SRD 1500

Het tarief voor tractoren in de productiesector zijn verlaagd van SRD 400 naar SRD 200. Alle bedragen worden per jaar betaald.