DNA-lid Abdoel: ‘BO levert Suriname consequent financieel verlies op’

GFC NIEUWS- De fractievoorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Amzad Abdoel, ving zijn betoog aan met de vraag, “Wat is de reden dat een overeenkomst wordt gesloten met een multi-national door een land?”

Het is belangrijk om te weten waarom er een overeenkomst wordt gesloten. Geen enkel land sluit een overeenkomst, wanneer die overeenkomst vooral financieel in het nadeel van het land zou zijn.

Enkele leden hebben aangegeven dat de Brokopondo Overeenkomst (BO) een heel goede overeenkomst was. Waarvoor het niet heeft kunnen zorgen is dat wij als land geen consequent financieel voordeel daaruit hebben mogen trekken, concludeert de fractievoorzitter.

Het DNA-lid Abdoel ging tijdens de behandeling van de Wet wijziging Brokopondo-overeenkomst en Wet schadeloosstelling bauxietmaatschappijen in De Nationale Assemblee (DNA), breedvoerig ingegaan op het financieel verlies dat Suriname de afgelopen tien jaar heeft geleden.

Hij cumuleerde het financieel verlies van de Staat Suriname aan de Brokopondo Overeenkomst, vanaf het jaar 2009 tot en met juni 2019:

Dit is wat het land omgekeerd aan de multinational heeft/moet betalen, hield het DNA-lid zijn gehoor voor.

Verwijzend naar de aangehaalde bedragen en mogelijk nog openstaande rekeningen, zegt Abdoel, “Als dit geen grondige reden is om de BO te wijzigen, te beëindigen dan weet ik niet wat een cruciale reden zou moeten zijn om de overeenkomst te beëindigen, c.q. te wijzigen.”

De overeenkomst loopt tot 2033; het land zal dan tot die periode aan Suralco moeten terugbetalen als de overeenkomst niet wordt beëindigd, om dan nog de discussie te voeren als we de dam in goede staat zullen krijgen en wat een goed functionerende staat inhoud.

Het door hem gepresenteerd financieel rapport is volgens hem al reden genoeg om de overeenkomst in het voordeel van het land te beëindigen.

Niemand wil een overeenkomst voorzetten dat in het nadeel van het land is. Hiermee beantwoordt de fractievoorzitter zelf de vraag die hij aan het begin van zijn pleidooi stelde.

Het DNA-lid gaf aan dat het hem goed doet en tevreden stelt dat er principiële zaken waren, waarover is gedebatteerd en die opgenomen zijn in een transactieprotocoldocument.

Hij stelde aan de regering voor dat indien men niet akkoord gaat met de benaming transactieprotocoldocument, het veranderd zou kunnen worden naar overeenkomst.

Hij kan zich helemaal terugvinden in de beantwoording van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, en in de zaken die in het transactieprotocol zijn opgenomen.

Naar aanleiding van wat er gezegd is in de vergadering, benadrukte Abdoel dat er duidelijk in de ontwerpwet is opgenomen dat geen enkele wijziging mag worden aangebracht door de minister aan de overeenkomsten, zonder goedkeuring van het parlement

Overige berichten