fbpx
DNA-leden verrijken zich, volk wordt uitgebuit!

Met grote verbazing heeft onze samenleving laats kennis mogen nemen van een wijziging in de wet voor geldelijke voorziening voor DNA- leden. Wat de wet allemaal inhoudt hebben de verschillende media al uitvoerig belicht.

Echter zijn er wat grote teleurstellingen binnen deze wet. Het lijkt alsof men alleen oog had voor de geldelijke wijzingen in de wet. Het volk heeft dus totaal geen voordeel aan deze wijzigingen overgehouden, wat wel de bedoeling had moeten zijn. Immers de assembleeleden geven aan dat zij in dienst staan van het volk. Echter merken wij daar met de wijziging van deze wet niets van.

Er zijn enkele zaken die zeker meegenomen hadden moeten worden in de wet. Als eerste het prestatiegericht werken van een assembleelid. Elke regeerperiode is het zo dat er enkele leden zijn die hun werk naar behoren proberen te doen en die men ook vaker hoort in de media en tijdens openbare vergaderingen.

Maar van sommigen hoort men gewoon niets! Er zou een goede “prestatie versus vergoeding” verhouding moeten komen. Wie iets doet, krijgt ervoor vergoed en wie niets doet, nou ja dan verdient zo’n persoon ook geen vergoeding.

Ook het feit dat er nog steeds dubbele functies gehanteerd zullen worden. Dubbele salarissen, maar de prestatie zal nooit optimaal kunnen zijn. 1 persoon kan nooit 2 fulltime functies uitvoeren. Dat zal altijd ten koste gaan van de prestaties, vaak binnen beide functies.

Volgens de wet is lid zijn van de DNA geen fulltime functie, maar in de ogen van het volk wel. Want ook na de vergaderingen dienen de leden aanspreekbaar te blijven voor het volk.

Ook zou het goed zijn geweest dat de presentie meetelt om de vergoeding aan het eind van de maand te ontvangen. Is het lid afwezig geweest tijdens vergaderingen dan zou de vergoeding ook ingekort moeten worden.

Tijdens alle regeerperiodes is het zo dat de oppositie (tijdens deze regeerperiode zelfs ook de coalitie) geen quorum verleent. Er zijn dan zo vaak vergaderingen die niet doorgegaan zijn vanwege het quorum probleem. En dat terwijl het arme volk smacht naar de controle op het beleid.

Eenieder die als lid toegelaten is, dient zijn/haar werk te kennen en dan ook naar eer en geweten uit te voeren. Assemblee leden dienen verplicht aanwezig te zijn bij elke vergadering die uitgeschreven wordt. Indien niet, dan houdt dat in dat er inhouding van de vergoeding moet plaatsvinden.

Momenteel hoort het volk vanuit alle podia hoe dienstbaar de kandidaat assembleeleden zich zullen opstellen na hun verkiezing. Dat zeiden de huidige leden ook, echter is het slechts een handje vol die zich werkelijk dienstbaar heeft opgesteld.

Er is op het laatst na maanden vrijwel geen vergaderingen geweest in volksbelang, er is wel gewerkt aan eigen belang.

En de leerkrachten en andere beroepen? Die mogen nog wachten. Misschien volgende regeerperiode?

Is dit geen uitbuiting door onze eigen mensen?

Dhristie Kalloe

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.